HĐND tỉnh Tuyên Quang tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.3, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII đã tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh Khóa XVIII đã đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời, nhấn mạnh việc chủ động, khẩn trương nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, bảo đảm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

		Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trình bày nêu rõ: Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội được thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế làm việc đã ban hành; phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân của các thành viên UBND tỉnh; bám sát phương châm xuyên suốt nhiệm kỳ của Chính phủ là xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”…

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 68 báo cáo, 234 tờ trình và dự thảo nghị quyết, ban hành 402 văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện công tác điều hành ngân sách tỉnh, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, quản lý, sử dụng tài nguyên, các biện pháp phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được cơ quan nhà nước ở Trung ương phân cấp, ủy quyền...

Kỳ họp cũng đã xem xét, thảo luận, thông qua các báo cáo của các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ. Đồng thời, tiến hành quy trình miễn nhiệm một số chức danh thuộc HĐND và UBND tỉnh. Nhân dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng bằng khen cho 55 tập thể, 95 cá nhân có thành tích trong tham gia hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm để sự kiện diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân…

Tin và ảnh: PHI LONG - BÁCH HỢP