HĐND tỉnh Thái Bình tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 

Xem với cỡ chữ
Ngày 27.4, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI đã tổ chức trọng thể Kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng với hai nội dung chính. Trong đó, xem xét, thông qua 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVI. Để kỳ họp đạt kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu, phát huy dân chủ, thảo luận đóng góp ý kiến thiết thực. Đặc biệt, tập trung đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; chỉ rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành phát biểu khai mạc kỳ họp  

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang cho biết: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh được củng cố, kiện toàn, bảo đảm chất lượng. Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, thiết thực, trách nhiệm kịp thời cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Tỉnh ủy để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động thẩm tra, giám sát; chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại để bổ sung, hoàn thiện về cơ chế, chính sách của tỉnh. Các vấn đề phát sinh trong triển khai, chỉ đạo điều hành giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được thống nhất giải quyết kịp thời, linh hoạt...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang tình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh  

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, công tác rà soát, đánh giá và giám sát việc thực hiện các nghị quyết sau khi ban hành chưa được thường xuyên. Tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu chưa được khắc phục triệt để; một số nội dung bổ sung sát kỳ họp làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra, thảo luận và quyết định của HĐND tỉnh. Một số nội dung giám sát chủ yếu dựa vào việc xem xét báo cáo của đơn vị chị sự giám sát. Số lượng chất vấn còn ít, một số nội dung chất vấn chưa sâu; hoạt động của tổ đại biểu còn thiếu tính chủ động. Một số đại biểu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tại kỳ họp và mối liên hệ với cử tri...

Các đại biểu dự kỳ họp  

Thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân... Thường trực HĐND tỉnh sẽ quan tâm đến việc phân công, điều hòa, phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh trong thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đổi mới phương thức điều hành kỳ họp bảo đảm dân chủ, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Chú trọng hoạt động giám sát, khảo sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND...

Toàn cảnh kỳ họp  

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, có: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến QL.37 mới (huyện Thái Thụy); chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới Cống Hải Thịnh tại K15+550, đê biển 5 (huyện Tiền Hải); phương án giải ngân và trả nợ vốn vay lại Dự án Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020-2030...

Khánh Duy