HĐND tỉnh Điện Biên khai mạc kỳ họp giữa năm 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội tỉnh đã có bước chuyển tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng. Đây là những tiền đề quan trọng để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định những biện pháp, giải pháp, chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, đồng bộ, tạo quyết tâm chính trị cao trong để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% cả năm, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Thắng gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra để các đại biểu thảo luận, quyết định. Trong đó, đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, ngành tiếp tục chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vaccine”; thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phát huy thành quả chống dịch để giữ vững địa bàn, duy trì cuộc sống bình an cho Nhân dân, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19...

LÊ HOA