HĐND tỉnh Bắc Giang tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ
Chiều 29.3, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Thái; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu khai mạc kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu khai mạc kỳ họp

Các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống

Phát biểu khai mạc kỳ họp,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn. Bắc Giang có bước phát triển nhanh, toàn diện, năng động, giành nhiều kết quả hết sức ấn tượng trên các mặt.

15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; kinh tế phát triển nhanh và đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,9%/năm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; riêng năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng 13,02%, đứng đầu cả nước. Trong quý I.2021 đạt mức tăng trưởng kỷ lục 17,96%, cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tọa Kỳ họp.
Chủ tọa Kỳ họp

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Thái khẳng định: Thành công toàn diện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng sinh động, rõ nét cho nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có đóng góp hết sức quan trọng của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, nhiều nghị quyết, chủ trương, cơ chế, chính sách đã được ban hành, thực sự đi vào cuộc sống, được Nhân dân đón nhận, đồng tâm nhất trí thực hiện, đem đến những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành trình bày báo cáo tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Khóa XVIII

Tại kỳ họp, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành trình bày nêu rõ: Là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương với việc tăng thực quyền theo quy định của hiến pháp và pháp luật, HĐND tỉnh đã chủ động bám sát, kịp thời cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp bất thường; ban hành 239 nghị quyết (165 nghị quyết áp dụng pháp luật, 74 nghị quyết quy phạm pháp luật).

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Điển hình, như: Nghị quyết số 06, 07 về chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn đã tạo ra phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển chưa từng có từ trước đến nay.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đại biểu tham dự kỳ họp.
Đại biểu tham dự kỳ họp

Cùng đó, hoạt động chất vấn, giải trình được thực hiện nghiêm túc, giúp các cơ quan, đơn vị xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương pháp theo hướng sâu sát, cụ thể, hiệu quả. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 44 cuộc giám sát chuyên đề.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân được thực hiện đúng quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 1.415 điểm với tổng số gần 110 nghìn cử tri tham dự, có hơn 22 nghìn lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng…

Xứng đáng với kỳ vọng của cử tri

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trình bày báo cáo tổng kết công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đại diện lãnh đạo TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ của ngành nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn trình bày báo cáo tổng kết công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trình bày Báo cáo tổng kết công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Trong nhiệm kỳ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền theo quy định và quy chế làm việc của UBND.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song năm 2020 và quý I.2021, UBND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo điều hành, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; vị thế, vai trò của tỉnh được nâng lên, là điểm sáng trong cả nước về thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Đại biểu trao đổi bên lề hành lang Kỳ họp.
Đại biểu trao đổi bên lề hành lang Kỳ họp

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu nêu kinh nghiệm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; kinh nghiệm của đại biểu HĐND tỉnh công tác ở cấp huyện; hiệu quả từ các chính sách về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND tỉnh.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng chia sẻ: Cần làm tốt việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần nắm bắt, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực tế, nơi nào tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị thì nơi đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

hủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng tham luận tại kỳ họp.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng tham luận tại kỳ họp

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua 5 nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết về việc đổi tên thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu tổng kết và bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Thái đề nghị: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bắt đầu nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết mới được thông qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước mắt, tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia hoạt động bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài bầu làm ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khóa XIX.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch UBND Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Bắc Giang Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021

+ Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 21 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bách Hợp