HĐND Quận Thanh Xuân <br>Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 

Xem với cỡ chữ
HĐND quận Thanh Xuân và các phường trên địa bàn quận nhiệm kỳ 2011 – 2016, được bầu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 22.5.2011. Thường trực HĐND quận gồm ba đồng chí, Chủ tịch HĐND do đồng chí bí thư thường trực quận ủy kiêm nhiệm, một phó chủ tịch HĐND và một ủy viên thường trực HĐND chuyên trách. HĐND phường gồm có: Chủ tịch HĐND phường do đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm và một phó chủ tịch HĐND chuyên trách.

Sau một năm hoạt động, về cơ bản HĐND quận và phường đã thực hiện tốt hai chức năng quan trọng là chức năng quyết định và chức năng giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động của HĐND vẫn còn một tồn tại như: hoạt động của một số ít đại biểu còn hạn chế, chưa mạnh dạn thể hiện trách nhiệm của người đại biểu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Công tác phối hợp, chuẩn bị nội dung kỳ họp trong một số báo cáo còn chậm và dàn trải nội dung theo thông lệ. Công tác tiếp xúc cử tri còn hình thức, chưa phong phú, đa dạng… Nhưng những năm gần đây, công tác giám sát của thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND quận đã được cải tiến, mở rộng hơn về nội dung giám sát và nên đã đạt được một số thành tựu nhất định.

Thực hiện chương trình số 01-CTr-TU ngày 18/8/2011 của Thành uỷ Hà Nội về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các cấp giai đoạn 2011 – 2015”. Thường trực HĐND quận Thanh Xuân xây dựng chuyên đề “nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2011 – 2016”.

Mục tiêu của chuyên đề là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND và trách nhiệm của đại biểu HĐND, tổ chức bộ máy, phối hợp hoạt động đảm bảo hợp lý, khoa học… thực hiện tốt hai chức năng quyết định và giám sát. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2011 – 2016, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Chỉ tiêu phấn đấu là HĐND quận và HĐND 11 phường thực hiện tốt quy chế hoạt động của HĐND các cấp 100% đại biểu là thường trực HĐND quận, HĐND phường hàng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đánh giá cán bộ đạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các ban, ngành đều là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 30% là đơn vị xuất sắc được khen thưởng.

Từ đó, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, HĐND quận cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất là nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của đại biểu và tổ đại biểu HĐND quận, phường: nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, xác định rõ mỗi đại biểu HĐND là người được nhân dân tín nhiệm qua bầu cử. Vì vậy cần xác định nhận thức là phục vụ nhân dân, luôn vì lợi ích chính đáng của nhân dân, tổ chức thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư” và “hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Đồng thời qua đó, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND như: tổ chức một số buổi tập huấn, bổ sung kiến thức quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, cũng như vấn đề quản lý đô thị và an ninh quốc phòng. Hàng năm mỗi đại biểu HĐND quận, phường sẽ tự nhận xét, đánh giá về hoạt động của bản thân với các tiêu chí: chính trị, tư tưởãng, đạo đức tư cách, phong cách làm việc, cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động đóng góp với HĐND, tiến hành kiểm điểm tại các tổ đại biểu và thường trực HĐND, báo cáo với đại biểu cử tri nơi ứng cử, bầu cử.

Qua thông tin các đại biểu, thường trực HĐND quận sẽ có văn bản quy định và hướng dẫn về hoạt động của tổ đại biểu như: tiếp xúc cử tri, tiếp dân theo lịch, sinh hoạt tổ thường kỳ và những hoạt động khác của tổ đại biểu.

Nhiệm vụ thứ hai về nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND: Đầu tiên là chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp, xác định đúng và trúng nội dung mà HĐND cần đưa ra bàn thảo tại kỳ họp. Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến và dự kiến nội dung để đưa ra thảo luận trong hội nghị liên tịch. Sau đó sẽ chủ động báo cáo cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp.

Tiếp đó phải chuẩn bị tốt về nội dung và điều hành kỳ họp một cách khoa học trong việc chất vấn, thảo luận và ra nghị quyết về nội dung kỳ họp: xây dụng chương trình kỳ họp hợp lý cả về thời gian và trình tự theo hướng ngắn gọn, khoa học. Sau khi kết thúc kỳ họp cần hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng thời gian quy định, tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp và rút kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp, hoàn thiện hồ sơ đưa vào lưu trữ.

Cùng với việc nâng cao vai trò và hiệu quả các kỳ họp HĐND là nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Để làm được điều đó thì thường trực HĐND quận Thanh Xuân cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND, thường trực MTTQ trong việc chuẩn bị địa điểm, đối tượng đại biểu, cử tri cũng như hướng dẫn các phường, khu vực thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị và phân công người có năng lực, trách nhiệm và uy tín, phản ánh trung thực vấn đề. Phối hợp tổ chức chu đáo hội nghị, tiếp xúc đảm bảo không khí cởi mở, gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến cử tri và trả lời hiệu quả, đáp ứng kịp thời nguyện vọng cử tri.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND cấp quận, phường: coi trọng và chỉ đạo làm tốt công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát. Qua đó thường trực HĐND sẽ lựa chọn nội dung giám sát, đối tượng cũng như lý do giám sát. Việc này cần được xây dựng trên kế hoạch cụ thể. Khi kết thúc quá trình giám sát, ban thường trực cần tổng hợp kịp thời các ý kiến, kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Được sự nhất trí của ban thường vụ Quận ủy, thường trực HĐND Quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với ban tổ chức Quận ủy để xây dựng các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hàng năm của cử tri với các đại biểu HĐND quận, phường và thực hiện báo cáo với thường trực Quận ủy trước tháng 6 năm 2012.

CHÚC KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP