Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường khảo sát việc khai thác, sản xuất, kinh doanh nước sạch tại Hà Nội
20:52 03/06/2023
Thường trực Ủy ban Pháp luật họp mở rộng
18:11 05/05/2023
Tiếp tục hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
14:06 28/04/2023
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
17:07 27/04/2023
Ban Dân nguyện tổ chức phiên họp giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư
18:10 19/04/2023
Thường trực Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15:49 19/04/2023
Thẩm tra sơ bộ dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
13:30 13/04/2023
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc tại Long An về thực hiện chính sách, pháp luật với trẻ em mồ côi
18:26 11/04/2023
­Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp làm việc tại tỉnh Đồng Nai về việc giảm thời hạn án phạt tù và tha tù trước thời hạn
08:01 11/04/2023