Hậu Giang: Giải trình về Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên giải trình mới đây của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, từng nhóm vấn đề đại biểu và cử tri đặt ra đã được giải trình cụ thể. Theo đó, Giám đốc Sở NN - PTNT giải trình về việc tuyên truyền các chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh phí, tiến độ giải pháp thực hiện Đề án. Giám đốc Sở Tài chính giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người trực tiếp trồng lúa và chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Chủ tịch Liên minh HTX giải trình xoay quanh công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX cũng như thành viên HTX; tính hiệu quả trong hoạt động của các HTX; việc tiếp cận nguồn vốn vay; điều kiện, thủ tục tham gia HTX...

VỊ THANH