Hành động an toàn trước đại dịch Covid-19: Thông điệp 5K 

Xem với cỡ chữ
Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch Covid-19 bằng cách thực hiện thông điệp 5K: Đeo khẩu trang; Thường xuyên khử khuẩn; Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác; Không tụ tập đông người và khai báo y tế.