Nhịp cầu

Hạn chế tình trạng hộ dân làm nhà không được cấp bìa đỏ 

Xem với cỡ chữ
Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh Lào Cai, các hộ tăng thêm ở các xã, kể cả xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà ở chủ yếu được bố mẹ chia, cắt đất nương, ruộng; hộ nào không còn đất để chia cho các con, các gia đình tách hộ tự mua đất làm nhà ở, chủ yếu trên đất chưa phải là đất ở. Qua phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị cử tri, các gia đình tách hộ và làm nhà ở mới cho con đều được làm trên đất vườn tạp và đất nông nghiệp, chưa được cấp bìa đỏ vì chưa biết để kê khai thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định, các hộ có hộ khẩu thường trú ổn định, lâu dài tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định, nếu thực hiện các thủ tục đề nghị cấp quyền sử dụng đất ở lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đều được miễn nộp tiền; hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ người có công theo quy định được giảm nếu thực hiện các thủ tục đề nghị cấp quyền sử dụng đất ở đều được giảm. Tuy nhiên thực tế hiện nay, người dân sinh sống tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chưa chú trọng kê khai thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Vì vậy, người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục vay vốn phát triển kinh tế gia đình và khi nhà nước thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội có thực hiện thu hồi đất.

Thực tế trên cho thấy, để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện cho người dân, đồng bào dân tộc sống ở vùng đặc biệt khó khăn và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo sống ở các vùng còn lại chấp hành việc kê khai biến động mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, chính quyền địa phương cần tăng cường vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các trình tự, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trước khi làm nhà ở. Bên cạnh đó, rất cần phát huy vai trò của đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu HĐND cấp cơ sở, hạn chế tình trạng hộ dân làm nhà không được cấp bìa đỏ như hiện nay.

Theo đó, đại biểu phải nắm chắc, cùng với hệ thống chính trị tại địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm chắc quyền và lợi ích của người dân được miễn, giảm tiền chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ, để người dân chủ động thực hiện các thủ tục đề nghị chính quyền địa phương chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân phản ánh về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở để đề nghị với các cấp, các ngành giải quyết và giám sát việc giải quyết.

HÀ THIỆP