Hai phương án dự phòng cung ứng lương thực, thực phẩm cho vùng tâm dịch 

Xem với cỡ chữ
Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương án dự phòng, bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho vùng tâm dịch là TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương khi có yêu cầu từ thành phố, hoặc từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ.
Các phương án cung ứng thực phẩm cho TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. (Ảnh nguồn: TTXVN)

Theo đó, có 2 phương án dự kiến. Cụ thể, phương án 1 sẽ đáp ứng 100% nhu cầu của TP. Hồ Chí Minh, ngoài sự cung ứng của hệ thống siêu thị. Nhu cầu của TP. Hồ Chí Minh một ngày về lương thực, thực phẩm trước khi thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khoảng trên 7.610 tấn, chưa kể trứng gia cầm. Trong số đó, gạo 2.000 tấn, rau củ 4.200 tấn, thịt lợn 750 tấn, thịt gà 660 tấn, trứng gia cầm 2,2 triệu quả.

Tổ công tác đã xây dựng phương án có địa chỉ cụ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với khả năng cung ưng số lượng 10.200 tấn/ngày, chưa kể trứng gia cầm. Trong số đó, gạo 4.500 tấn, rau củ quả 4.300 tấn, thịt lợn 900 tấn, thịt gà 500 tấn, trứng gia cầm 4 triệu quả. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra có thể cung ứng 570 tấn/ngày. Các doanh nghiệp, hợp tác xã sẵn sàng cung ứng lương thực, thực phẩm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phương án 2 sẽ đáp ứng 50% nhu cầu của thành phố, ngoài cung ứng của hệ thống siêu thị. Tổ công tác đã có địa chỉ cung ứng với số lượng 4.500 tấn/ngày, chưa kể trứng gia cầm. Trong số đó, gạo 1.500 tấn, rau củ quả 2.200 tấn, thịt lợn 400 tấn, thịt gà 400 tấn, trứng gia cầm 1,5 triệu quả. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra có thể cung ứng 570 tấn.

Đối với tỉnh Bình Dương, Tổ công tác cũng có phương án xây dựng nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm dự phòng khi tỉnh có yêu cầu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có địa chỉ cung ứng 600 tấn gạo/ngày và 700 tấn rau củ quả/ngày. Với năng lực sản xuất hiện tại, Bình Dương bảo đảm khả năng cung ứng thịt lợn và thịt gà nhưng thiếu khoảng 79.000 quả trứng gia cầm/ngày. Khả năng cung ứng lượng thiếu của Bình Dương từ các tỉnh lân cận khoảng 90.000 quả trứng gia cầm/ngày. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cá tra khu vực Nam Bộ có thể cung ứng 570 tấn/ngày.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp địa chỉ nguồn cung theo các phương án như trên. Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tổ chức vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết ở các tỉnh về TP. Hồ Chí Minh.

Vũ Quang