Hải Phòng: Cho ý kiến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung: dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến tập trung, thống nhất đánh giá vào Dự thảo Báo cáo chính trị qua 10 lần chỉnh sửa, bổ sung, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương, các nguyên lãnh đạo thành phố, ý kiến thảo luận tại Đại hội Đảng cấp cơ sở và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cần điều chỉnh một số câu, từ, tên các dự án trong dự thảo tránh trùng lặp, bảo đảm logic. Đồng thời, bổ sung thêm trong Dự thảo báo cáo các tiêu chí về đô thị văn minh hiện đại; xây dựng nông thôn mới; thể hiện đậm nét hơn nữa việc sửa chữa, xây dựng mới các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố; đánh giá và làm nổi bật thêm kết quả công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, Báo cáo Chính trị phải phản ánh trung thực, khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sát với tình hình thực tiễn, thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố trong cả một nhiệm kỳ. 

Ngoài ra, Báo cáo chính trị cũng phải chỉ ra được những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho đến xây dựng Đảng, phân tích sâu sắc nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị không chỉ trong toàn Đảng bộ mà còn đến từng cá nhân, để lãnh đạo chỉ đạo cho nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các Thành ủy viên. Thành ủy sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị, chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Nguyên An