Hải Dương: Kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi Luật Bầu cử cho phù hợp 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Hội nghị của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, mặc dù được tiến hành trong điều kiện bị ảnh hưởng do dịch bệnh phức tạp nhưng cuộc bầu cử đã diễn ra đồng bộ, dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Toàn tỉnh đã có 99,67% cử tri đi bầu cử; bầu đủ 9 ĐBQH Khóa XV, 63 đại biểu HĐND tỉnh, 407 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.702 đại biểu HĐND cấp xã; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại. Có 10 đơn vị bầu cử thuộc 7 huyện, thành phố phải bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu và đã bầu thêm được 11 trên tổng số 16 đại biểu được bầu. UBBC tỉnh kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng kết, nghiên cứu và tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 cho phù hợp thực tiễn.

THÁI HÒA