Hải Dương: Đa dạng phương thức tuyên truyền về bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi làm việc với UBBC huyện Kim Thành về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn sáng 6.4, Tổ số 1 UBBC tỉnh yêu cầu UBBC huyện Kim Thành thông tin đến cán bộ, người tham gia ứng cử thực hiện trách nhiệm kê khai hồ sơ ứng cử trung thực, đầy đủ; làm sớm việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh nếu có. UBBC huyện xem xét thành lập tổ công tác gồm những người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác bầu cử. Lực lượng công an bám sát địa bàn, nhất là những địa bàn “nóng” để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tuyệt đối không để phát sinh thành điểm “nóng”, không để tình trạng đưa tin sai lệch về công tác bầu cử cũng như về các ứng cử viên. Cần đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân…

THÁI HÒA