Hà Tĩnh: Kiến nghị điều chỉnh phụ cấp đối với Bộ đội Biên phòng 

Xem với cỡ chữ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đối với Đồn Biên phòng Hương Quang (hiện có 51 cán bộ, chiến sỹ, quản lý gần 46,7km đường biên giới, quản lý địa bàn 2 xã: Quang Thọ và Thọ Điền thuộc huyện Vũ Quang). Theo các đại biểu, tuy điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ hết sức khó khăn nhưng Đồn Biên phòng Hương Quang và các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Ban thống nhất kiến nghị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng điều chỉnh mức phụ cấp khu vực lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% đối với Đồn Biên phòng Hương Quang. Thời gian tới, đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

THÀNH LÊ