Hà Tĩnh khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XVIII