Hà Nội trở lại cuộc sống bình thường sau những ngày giãn cách

Hà Nội đang tiến hành từng bước, thận trọng đưa cuộc sống của người dân về trạng thái “bình thường mới”. Việc cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại là bước điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn là mong mỏi từng ngày, từng giờ của người dân.