Hà Nội: Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành tư pháp 

Xem với cỡ chữ
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ, ngày 3.4.2020, của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành tư pháp, giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp Hà Nội cần đổi mới phương pháp, hình thức thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác nắm tình hình việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành nghề tư pháp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch với công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, có chỉ tiêu đánh giá chất lượng cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra; chú trọng việc đôn đốc, giám sát thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Mặt khác, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; Xử lý kiên quyết, triệt để, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bảo đảm giáo dục và răn đe.

B. Hân