Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Sau khi thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội không còn cảnh đông đúc vốn thấy. Hàng quán đóng cửa, đường sá vắng bóng người.