Hà Nội: Thành lập vườn ươm doanh nghiệp tại Khu CNC Hòa Lạc 

Xem với cỡ chữ
Mới đây, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN đã có buổi làm việc với đại diện Sở KHCN Hà Nội để hỗ trợ thành lập Vườn ươm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp hỗ trợ với lợi thế khi nằm trong khu công nghệ cao. Hai bên cũng đã khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đang có tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc để cùng bàn giải pháp phát triển vườn ươm doanh nghiệp tại đây.

Đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN cho biết, Đề án thành lập vườn ươm nhằm hỗ trợ, ươm tạo cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử - tự động hóa, năng lượng; Kết nối các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mạng lưới nguồn lực của Thành phố, quốc gia, quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và phát triển bền vững của các doanh nghiệp mới. 

Để vườn ươm thực sự đi vào hoạt động đạt hiệu quả, cần có sự quyết tâm và phối hợp giữa các cơ quan để có thể xây dựng một vườn ươm của doanh nghiệp, góp phần nâng cao tiềm lực KHCN trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ.

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác triển khai hỗ trợ DNNVV, ban hành các chính sách để thu hút nguồn lực và các giải pháp thúc đẩy hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đang xây dựng Đề án thành lập vườn ươm doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Việc hình thành và mở rộng hoạt động của các vườn ươm là cần thiết nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DNNVV, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Xuân Tùng