Hà Nội: Những trường hợp nào được cấp giấy đi lại? 

Xem với cỡ chữ
Theo Công văn 2434/UBND-KT của UBND TP Hà Nội, những lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu..., được cấp giấy đi đường trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.