Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được hoạt động? 

Xem với cỡ chữ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố từ 6h ngày 24.7 để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24.7.2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.