Hà Nội đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Hà Nội đã xây dựng một chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố “thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” giai đoạn 2021-2025

 

Trình bày: Xuân Tùng