Hà Nội: Chi trả lương hưu tháng 8 qua ATM và tại nhà 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7 của Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội bắt đầu giãn cách để phòng, chống dịch trong vòng 15 ngày kể từ ngày 24.7. Trong thời gian thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã khẩn trương chỉ đạo triển khai nhiều phương án linh hoạt, hiệu quả trong chi trả lương hưu tháng 8.2021 cho người hưởng mới qua ATM và tại nhà, nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia và hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Không gián đoạn việc giải quyết chế độ

Cụ thể, trong tháng 7.2021, BHXH TP. Hà Nội chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng (tháng 7 và tháng 8.2021). Còn trong kỳ chi trả tháng 8, BHXH thành phố yêu cầu thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đối với những người hưởng mới từ ngày 1.8.2021 và đề nghị 100% số người hưởng này nhận qua tài khoản cá nhân (ATM). Với trường hợp lý do đặc biệt không nhận được qua tài khoản ATM thì phối hợp với Bưu điện thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phương án chi trả tại nhà người hưởng.

Hà Nội chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH với những người hưởng mới từ ngày 1.8.2021 qua tài khoản cá nhân (ATM)
Hà Nội chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH với những người hưởng mới từ ngày 1.8 qua tài khoản ATM
Nguồn: ITN

Cùng với đó, BHXH thành phố cũng tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa trong vòng 15 ngày, kể từ 6h ngày 24.7. Đối với những trường hợp cấp thiết chưa cài đặt ứng dụng VssID phải cấp lại thẻ BHYT ngay để người dân kịp khám, chữa bệnh thì cán bộ trực tại bộ phận một cửa khi giao tiếp phải nghiêm túc thực hiện 5K và đeo kính chống giọt bắn.

Đặc biệt, để công việc thông suốt và giải quyết chế độ BHXH, BHYT không bị gián đoạn, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp được bảo đảm; BHXH thành phố vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. BHXH thành phố cũng đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện giao dịch bằng hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa quán triệt toàn thể cán bộ viên chức trong toàn đơn vị phải xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và các quy định về phòng, chống dịch.

Nhằm bảo đảm giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 8.7.2021 của BHXH Việt Nam và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21.7.2021 của UBND TP. Hà Nội thuận lợi, kịp thời, đúng quy định. Từ ngày 26.7, BHXH thành phố đã phân công, bố trí người lao động sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ của ngành làm việc trực tuyến tại nhà và tại cơ quan.

Đồng thời, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thiết thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến và phải được Giám đốc BHXH thành phố phê duyệt. Chỉ bố trí nhân sự làm việc tại cơ quan để giải quyết các chế độ hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản; thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sư dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trực bộ phận Một cửa; tính tổng mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2020 theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ để thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh và thanh toán các chi phí, xét nghiệm Covid-19 kịp thời.

Song song với đó, BHXH TP. Hà Nội vừa thành lập Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19, do Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Đức Hòa làm Chỉ huy trưởng. Sở Chỉ huy có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô; tổng hợp, báo cáo thông tin về công tác phòng chống dịch; tình hình giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. 

Giám đốc BHXH thành phố cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã thành lập và trực tiếp phụ trách Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và Kế hoạch của BHXH Thành phố.

Hải Yến