Hà Nội

Vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế 

Xem với cỡ chữ

Ngày 25.6, HĐND các quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì đã khai mạc kỳ họp giữa năm 2020.  

+ Quận Hoàn Kiếm: Thảo luận tại Kỳ họp thứ 14, HĐND quận Khóa XIX, các đại biểu cho rằng: 6 tháng đầu năm, UBND quận đã cùng cả hệ thống chính trị quận, phường triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, công tác quản lý nguồn thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.908,8 tỷ đồng, bằng 39% dự toán thành phố giao; thu ngân sách quận ước đạt 624,4 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán năm. Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện tốt, trong đó đã kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp như tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thu thuế đạt thấp hơn so với cùng kỳ và so với kế hoạch năm; hoạt động không gian đi bộ vẫn còn một số tồn tại…

 

Những tháng cuối năm, các đại biểu đề nghị UBND quận tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện hiệu quả các biện pháp phục hồi phát triển ngành du lịch; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, đặc biệt là chi thường xuyên; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, khai thác các nguồn thu, đôn đốc thu nợ đọng tiền thuế, hạn chế thấp nhất nợ đọng phát sinh. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

   + Quận Thanh Xuân: Theo báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do UBND quận trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND quận Khóa V: 6 tháng đầu năm, UBND quận đã tập trung quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quyết tâm, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhờ vậy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 36.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,7 nghìn tỷ đồng; các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đô thị được chú trọng; chất lượng duy trì vệ sinh môi trường đạt kết quả... Tuy nhiên, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đều đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19; việc xử lý các công trình vi phạm còn chậm; công tác quản lý đô thị, lòng đường, vỉa hè chưa tốt…

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND quận Thanh Xuân

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quận sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai khẩn trương, hiệu quả Nghị quyết số 42 của Chính phủ bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng về giải quyết các khó khăn vướng mắc của cơ sở; tập trung xử lý khiếu nại tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm, xử lý dứt điểm các điểm nóng…

 + Huyện Thanh Trì: Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Khóa XIX, các đại biểu ghi nhận:

Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Thanh Trì Khóa XIX

Những tháng đầu năm, huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển sản xuất nên kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 5,9%; thu ngân sách đạt 69,9% dự toán thành phố giao; sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước tăng trưởng; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị đạt 85%… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều giảm mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước từ khoản thu cố định đạt thấp; việc duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng ở một số đơn vị chưa thường xuyên, vẫn còn tình trạng tái vi phạm…

 Để phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra, 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực khôi phục kinh tế theo hướng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế sau dịch; tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư KHCN, ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu, thực hiện tốt các biện pháp quản lý và thu thuế cũng như các khoản thu khác bảo đảm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công theo kế hoạch…

Huyền Loan, Khánh Duy, Trần Tâm