Hà Nội: Quan tâm chất lượng công tác quy hoạch 

Xem với cỡ chữ
Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND thành phố về việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn đã làm việc tại huyện Phú Xuyên.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, UBND huyện và các xã đã từng bước triển khai thực hiện các dự án, quản lý các quy hoạch, cắm mốc quy hoạch nhằm cụ thể hóa theo quy hoạch chung, quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên được duyệt. Quá trình thực hiện việc lập, phê duyệt quy hoạch đều được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, của tổ chức, cá nhân, các sở ngành liên quan. Đến năm 2017 - 2018, huyện đã hoàn thành duyệt 26/26 đồ án Điều chỉnh quy hoạch NTM trên địa bàn 26 xã và ban hành các quyết định quy định quản lý sau quy hoạch… Tuy nhiên, đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện chưa cập nhật hết các khu đất hiện trạng đang hoạt động, khai thác sử dụng, ảnh hưởng lớn đến việc quản lý theo quy hoạch, nhất là công tác đấu giá quyền sử dụng đất; quy hoạch phân khu chưa được duyệt cũng ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các dự án, quy hoạch đấu giá đối với các xã, thị trấn; nhân lực của phòng ban, chuyên môn tham mưu trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn thiếu; cấp xã chưa có bộ phận chuyên trách về công tác quản lý đô thị, đội ngũ cán bộ chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản nên hiệu quả quản lý chưa cao…

Tại buổi giám sát, Đoàn đã tập trung trao đổi về tính đồng bộ của quy hoạch huyện Phú Xuyên trước đây và quy hoạch đô thị vệ tinh hiện nay; công tác quy hoạch các khu cụm công nghiệp, việc quy hoạch các chợ, khu đô thị trên địa bàn; công tác quy hoạch thiết chế văn hóa - thể dục, thể thao tại các xã, phường; điều chỉnh quy hoạch NTM; kết quả thanh tra, kiểm tra về vi phạm quy hoạch, công tác quản lý cấp phép xây dựng; quy hoạch các điểm dân cư; hoạt động công khai cắm mốc quy hoạch, rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; việc quy hoạch các làng nghề, tích hợp cùng quy hoạch NTM…

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện khẩn trương khắc phục tình trạng nhiều điểm lẻ trường học;  sớm bàn giao các đồ án quy hoạch gửi văn bản chính thức cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc; quá trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phải quan tâm hơn đến chất lượng quy hoạch; thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương, cộng đồng dân cư về công tác lập, điều chỉnh phê duyệt quy hoạch; công khai công bố rộng rãi, tuyên truyền phổ biến công tác quy hoạch của địa phương; tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát; quan tâm hơn đến việc đầu tư các thiết chế văn hóa - giáo dục, quy hoạch thủy lợi, trung tâm thương mại; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm…

Tin và ảnh: KHÁNH DUY