Hà Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến