Hà Nam: Đề nghị chưa ban một số nghị quyết chưa được chuẩn bị kỹ 

Xem với cỡ chữ

Tại hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND mới đây (dự kiến được tổ chức trong 2-2,5 ngày (từ 8-10.12)), các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết; đồng thời, đề nghị chưa ban hành tại kỳ họp lần này một số nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật và thực tiễn. Kết luận hội nghị, đối với danh mục các nghị quyết trình kỳ họp, Thường trực HĐND đề UBND tỉnh hoàn thiện văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh, trong đó xem xét một số nội dung về cơ chế, tài chính, đất đai, chủ trương đầu tư cần ban hành sớm để phục vụ công tác lập kế hoạch tài chính, ngân sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có thể đề xuất kỳ họp chuyên đề. Đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc hoàn thành các báo cáo, văn bản, tài liệu trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng và tiến độ.

HOÀNG NGUYỄN