Hà Nam chính thức khai mạc đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước 

Xem với cỡ chữ
322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên toàn Đảng bộ đã tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 21.9 tại TP Phủ Lý. Đây là đại hội cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trên cả nước.
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Toà án Nhân Dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Đại hội của Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - phát triển cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đại hội Đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội

Cùng với tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống của nhân dân; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đại hội Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - phát triển; thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông cho biết, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Trung ương nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ đã cụ thể hoá, ban hành 05 nghị quyết chuyên đề và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc; tập trung khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, quan tâm chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Toàn cảnh Đại hội 

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng theo chuyên đề hằng năm, xây dựng mô hình điểm và đăng ký làm theo Bác của các tập thể, cá nhân được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề khó khăn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng. Chú trọng đổi mới công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống của người dân ngay tại cơ sở.

Đảng bộ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng mạnh về cơ sở; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tốt hoạt động tham mưu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 10,1%/năm; quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt 36.772 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 63%, dịch vụ 27,5%, nông lâm nghiệp, thủy sản còn 9,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng. Thu ngân sách tăng trưởng cao, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội, năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kết hợp hiệu quả phát triển văn hoá với phát triển du lịch. Giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông, hoàn thành và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục mũi nhọn ở thứ hạng cao.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo hướng công khai, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thành lập, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã vào hoạt động hiệu quả. Tiến hành sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021 đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, kết quả đã giảm 553/1.239 thôn, tổ dân phố, giảm 7/116 xã, phường, thị trấn...

Đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Đảng bộ tỉnh Hà Nam cần tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận Hà Nam đã tập trung triển khai, tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị nội dung, nhân sự, các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động nhiều đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt “mục tiêu kép”, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đề cập đến những thành tích đã đạt được của Hà Nam trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng, nhất là đối với các đơn vị yếu kém; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân đạt 10,1%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm 63%; nông lâm nghiệp, thuỷ sản giảm còn 9,5%), năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm, Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI; Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9.2019, là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8.2020... 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, thành tích đạt được của Hà Nam rất đáng khích lệ song kết quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ phía Nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng; vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế, khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới. Hà Nam cần tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với Nhân dân, trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, có giải pháp giảm phân hoá giàu – nghèo, sao cho người dân Hà Nam được thụ hưởng những kết quả có được một cách công bằng, hợp lý nhất. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Nhắc đến bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, trong đó yêu cầu khắc sâu lời dạy của Bác Hồ, “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”, đồng thời nhấn mạnh “Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam sẽ phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội

Theo chương trình làm việc, buổi sáng, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dangcongsan.vn