H. Phù Mỹ, Bình Định: Tập trung giám sát những vấn đề Nhân dân quan tâm 

Xem với cỡ chữ

HĐND huyện vừa tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 13 kỳ họp, ban hành 90 nghị quyết; tổ chức 43 cuộc giám sát, nội dung giám sát được chọn lọc, có trọng tâm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm. Hoạt động TXCT, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã bầu Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trần Quốc Vinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HÀ NGỌC