H. Ninh Sơn, Ninh Thuận: Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện, 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định. Giá trị sản xuất các ngành đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách đạt trên 212 tỷ đồng, đạt 70% dự toán năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 96,29% kế hoạch năm… Những tháng cuối năm, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả “nhiệm vụ kép”. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 6%/năm; công nghiệp - xây dựng trên 20%; thương mại - dịch vụ 11/%; thu ngân sách đạt 73 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động...

THẢO YẾN