H. Mộc Châu, Sơn La: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XXI: 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép”. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu mỗi xã tăng ít nhất 1 chỉ tiêu trong năm 2021. Qua rà soát, trung bình mỗi xã đạt 15,61 tiêu chí; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân... Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; tập trung chỉ đạo triển khai, hoàn thành các dự án trọng điểm, nhất là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị để xây dựng Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.

NGUYỄN LAN