H. Long Mỹ, Hậu Giang: Rà soát kỹ lưỡng các nghị quyết đã ban hành 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ IX với chủ đề Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp. Các đại biểu đã trao đổi cách làm hay và chia sẻ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giám sát và hậu giám sát; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND, đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Thường trực HĐND huyện đánh giá cao kết quả đã đạt được của HĐND 2 cấp, nhất là trong những năm cuối nhiệm kỳ, hoạt động HĐND 2 cấp ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND 2 cấp rà soát kỹ lưỡng các nghị quyết đã ban hành theo lĩnh vực được phân công để Thường trực HĐND đánh giá chất lượng, hiệu quả vào cuối nhiệm kỳ; chú trọng giám sát, hậu giám sát và chủ động tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay để chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ sắp tới.

HOÀNG LAN