H. Đồng Văn, Hà Giang: Giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của cử tri 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND 2 cấp (cấp huyện và xã) nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND 2 cấp đã cơ bản thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số kiến nghị của cử tri chưa được phản ánh, xem xét giải quyết kịp thời; còn những kiến nghị sau giám sát chung chung... Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của HĐND hai cấp, đặc biệt là việc xây dựng và triển khai tốt “Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp huyện Đồng Văn” của HĐND huyện... Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn HĐND hai cấp tiếp tục triển khai tốt Đề án, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và việc ban hành các nghị quyết; tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Thường trực HĐND tích cực tham mưu, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PHƯƠNG LAN