H. Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100% 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại hội nghị của UBBC huyện tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri toàn huyện tham gia bầu cử đạt 100%; bầu đủ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu theo luật định. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Cử tri có ý thức cao trong việc thực hiện bầu cử, lựa chọn các ứng viên đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau bầu cử, UBBC cấp huyện, xã đã ban hành nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND; hoàn tất và ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

TÂM LÊ