H. Châu Thành, Tiền Giang: Tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện Khóa XI mới đây: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 16 kỳ họp xem xét, quyết định ban hành 112 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương, các giải pháp khả thi, đi vào cuộc sống, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các quy phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức với nhiều cuộc giám sát chuyên đề. Thực hiện tốt việc TXCT; thực hiện đều đặn công tác tiếp công dân hằng tuần, tham dự đầy đủ các cuộc họp về tư vấn pháp luật, đối thoại với người dân khi có yêu cầu. Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

LÂM THANH