H. Bến Cầu, Tây Ninh: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng phiên họp giải trình 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 6 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn”. Tại hội nghị, Thường trực HĐND 9 xã, thị trấn đã tham luận tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã, thị trấn; đánh giá thực trạng tổ chức, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hay nâng cao chất lượng giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn. Các ý kiến của Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn nêu ra tại hội nghị chủ yếu tập trung vào những vấn đề: Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vứt rác thải bừa bãi; vấn đề liên quan đến đất công, điện thắp sáng, chỉ tiêu giao hiến máu nhân đạo… chưa được thực hiện quyết liệt, vẫn còn tình trạng kéo dài; những nội dung liên quan đến tố cáo, khiếu nại kéo dài nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng...

ĐẶNG VĂN