Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Góp 1.000 cây xanh xây dựng môi trường xanh 

Xem với cỡ chữ
Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4, TP Hồ Chí Minh đã đăng ký 32 công trình, mô hình, giải pháp cấp thành phố, quận và cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về Cuộc vận động Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước; đến nay, 15/15 phường của quận 4 đạt tiêu chí sạch, không xả rác ra kênh rạch; xây dựng 100% tuyến đường, hẻm không tồn đọng rác; 15/15 phường và các cơ quan, đơn vị có mô hình công trình sạch và xanh, thân thiện. Tham gia Đề án Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, quận 4 đã hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng đô thị thông minh quận, trong đó xác định mục tiêu, lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể từng giai đoạn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đề án được Đại hội Đảng bộ quận đưa vào Nghị quyết là một trong ba chương trình trọng tâm của Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện công trình bồn hoa thay điểm tồn đọng rác
Nguồn: ITN

Ngoài ra, các đơn vị, cơ sở trên địa bàn quận cũng có nhiều mô hình, cách làm hay như góp 1.000 cây xanh xây dựng môi trường xanh trên địa bàn quận; gắn 130 mắt camera, góp phần xây dựng khu phố, tổ dân phố đoàn kết, an ninh, an toàn; chuyển hoá 14/14 điểm tồn đọng rác, trong đó rõ nét là hai điểm tại chợ Xóm Chiếu và chợ Hãng Phân. Thông qua phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Vân Phi