Lương Định Của - nhà khoa học tận tụy với sự nghiệp trồng người, trồng cây
05:45 29/08/2022
VỊ TRÍ CAO NHẤT VÀ YÊU CẦU  ĐỂ QUY HOẠCH ĐẠT MỤC TIÊU
23:54 25/08/2022
Giáo sư Nguyễn Xiển - người dám nói thẳng những điều mình suy nghĩ
05:48 25/08/2022
Luật sư Đỗ Đức Dục: Nhà trí thức cách mạng
05:17 07/08/2022
Kỹ sư Trần Đăng Khoa - Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đầu tiên
06:10 01/08/2022
Giáo sư Phạm Ngọc Thạch - hiện thân của y đức
06:06 31/07/2022
Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên với đường lối “trí thức hóa công nông”
05:31 25/07/2022
Bài cuối: Tất cả vì và cho tự do, hạnh phúc của Nhân dân!
06:12 21/07/2022
Bài 1: "Chúng ta cần một xã hội phát triển vì con người..."
06:03 20/07/2022
Giáo sư Hoàng Minh Giám - trí thức cả đời tận trung với nước
05:02 11/07/2022
Bài cuối: Đạo đức bắt đầu từ Nhân dân và là sản phẩm của Nhân dân
05:31 09/07/2022
Bài 4: Đạo đức phải ngang hàng với chính trị, tư tưởng và tổ chức
05:43 08/07/2022
Bài 3: Để Đảng luôn xứng đáng là trí tuệ, là danh dự và lương tâm của thời đại
06:11 07/07/2022