Gỡ bỏ "nút thắt" trong đánh giá cán bộ... 

Xem với cỡ chữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc sửa đổi các quy định về các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhằm giúp bộ máy trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Theo Nghị định 143, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ; hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Hay 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý thì cán bộ, công chức đó cũng thuộc đối đối tượng tinh giản biên chế...

Tinh giản biên chế là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác. Căn cứ pháp lý để đưa những người không làm được việc ra khỏi bộ máy đã có, nhưng thực tế thời gian qua, việc tinh giản biên chế lại có những cái khó riêng. Khó không chỉ là các quy định về đánh giá, phân loại chưa thực sự cụ thể, khó thực hiện, mà còn bởi tính duy tình trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức - đó là sự nể nang, né tránh, ngại va chạm, sợ mất lòng. Điều này đã tạo nên sự trì trệ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, kéo giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân từng đặt vấn đề, đánh giá cán bộ kiểu gì mà không tìm ra người để giảm biên chế, trong khi dư luận xã hội cho rằng, chỉ 30% cán bộ, công chức làm tốt công việc.

“Nút thắt” về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đã được gỡ bỏ bởi các quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Việc cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, phân loại và quy định cụ thể các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản là điều rất cần thiết. Càng cụ thể, rõ ràng, minh bạch, càng thuận tiện cho đánh giá, tránh tình trạng nể nang, cảm tính khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá thông qua nhiều bước, bản thân cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá; tập thể đánh giá; cấp dưới đánh giá; cấp trên đánh giá sẽ tạo sự khách quan trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ khi đánh giá đúng, phân loại đúng cán bộ, công chức, viên chức mới tìm được đối tượng cần tinh giản. Bộ máy sẽ tinh hơn, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Và khi ấy, nỗi lo về công chức cắp ô, hay tinh giản nhầm người sẽ không xảy ra.

Hà An