Một số mô hình kinh tế xanh trên thế giới

Với các xu hướng phát triển kinh tế xanh, hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những bước đi dài trong phát triển mô hình kinh tế xanh, theo đó, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… ở châu Á; Đức, Anh, Pháp, Hà Lan... ở châu Âu đã đi tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh với nhiều nội dung quan trọng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế xanh.

6 yếu tố của kinh tế xanh

Theo Karl Burkart, một trong những nhà kinh tế đi đầu trong việc thúc đẩy mô hình này cho rằng, nền kinh tế xanh được cấu thành bởi 6 yếu tố sau:

Khái niệm kinh tế xanh

Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của kinh tế thế giới hiện đại. Tăng trưởng xanh phản ánh cách thức phản ứng của các nền kinh tế trước diễn biến của tình hình biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; phản ánh các xu hướng tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới với ngành công nghiệp xanh nổi lên như một mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới và mang tính cạnh tranh cao; đồng thời thể hiện những nỗ lực của các chính phủ trong tái cấu trúc nền kinh tế hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững.

Kiểm soát quảng cáo rượu, bia

Theo quy định pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, để kiểm soát và phòng, chống tác hại của rượu bia thì có 3 phương án can thiệp hiệu quả nhất, đó là: Quy định và thực thi nghiêm kiểm soát quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia; tăng thuế, giá rượu bia; và hạn chế tính sẵn có của rượu bia.

Chính sách thuế và giá

Theo các nghiên cứu, tăng thuế sẽ làm tăng 10% giá rượu, bia và có thể làm giảm khoảng từ 3% - 10% lượng tiêu thụ. Theo số liệu của WHO năm 2018, 155 quốc gia (95%) trên thế giới đang áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia. Tại khu vực Đông Nam Á, thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia được áp dụng ở tất cả các quốc gia. Trong đó, có 6 quốc gia hiện đang áp dụng thuế tuyệt đối hoặc hỗn hợp, và chỉ có 4 quốc gia còn đang áp dụng thuế tỷ lệ.

5 giải pháp giảm tính sẵn có của rượu bia

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 5 giải pháp được khuyến cáo để giảm tính sẵn có của rượu, bia bao gồm: quản lý cấp giấy phép bán lẻ; quy định mật độ cửa hàng; hạn chế ngày bán, giờ bán; quy định tuổi tối thiểu được phép mua rượu, bia; và chính sách kiểm soát việc bán/sử dụng rượu, bia ở những nơi công cộng.