Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giữ trọn niềm tin với cử tri 

Xem với cỡ chữ
Cử tri và Nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn, mỗi đại biểu trong HĐND, UBND các cấp càng phải nỗ lực, quyết tâm, hành động cụ thể, có hiệu quả, nói đi đôi với làm từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu và kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục trong cả chặng đường 5 năm. Vì một chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, hành động, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả để làm nên một nhiệm kỳ mới thành công, giữ trọn niềm tin với cử tri và Nhân dân.

Đó là yêu cầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương khi kỳ họp khởi đầu nhiệm kỳ mới HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII được tổ chức thành công.

Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Khóa XII ra mắt, nhận nhiệm vụ tại kỳ họp  ẢNH: H. Lan
Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Khóa XII ra mắt, nhận nhiệm vụ tại kỳ họp
Ảnh: H. Lan

Sâu sát với địa phương và cơ sở

Tại Kỳ họp thứ Nhất vừa được tổ chức thành công, sau khi nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận 71 vị đại biểu đã trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 23.5.2021 đủ tư cách làm đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII đã tập trung cho công việc quan trọng có ý nghĩa nền tảng quan trọng cho hoạt động của chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới. Đó là bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh. Theo đánh giá, với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao, việc bầu cử các chức danh được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung, đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của HĐND tỉnh đối với các đại biểu được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền địa phương.

Với sự tín nhiệm cao, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dõi diễn biến kỳ họp, đông đảo cử tri và Nhân dân địa phương kỳ vọng, các đại biểu được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND và UBND sẽ đoàn kết, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức; gương mẫu trong cuộc sống và công tác; sâu sát với địa phương và cơ sở, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp Nhân dân; linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Vì một chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh

Với việc tổ chức thành công kỳ họp đầu nhiệm kỳ bầu ra những nhân sự chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương, HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII đã có sự khởi đầu tốt đẹp, cơ sở vững chắc và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo trong nhiệm kỳ đến, tỉnh sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là những tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và thách thức trong việc hội nhập, tìm kiếm, khai thác, tạo động lực mới cho sự phát triển. Vì vậy, hơn lúc nào hết, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian đến hết sức quan trọng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của HĐND các cấp là “Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh yêu cầu: Cần nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ chế giám sát, chất vấn của HĐND; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri, của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và xã hội quan tâm.

Cùng với đó, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Lưu ý, việc đề xuất xem xét thông qua các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh phải xuất phát từ thực tiễn và bám sát các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: Các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là những đại biểu lần đầu tham gia HĐND cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, thật sự là cầu nối giữa cử tri với chính quyền.   

“Cử tri và Nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn, mỗi đồng chí trong HĐND, UBND các cấp càng phải nỗ lực, quyết tâm, hành động cụ thể, có hiệu quả, nói đi đôi với làm từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu và kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục trong cả chặng đường 5 năm. Vì một chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, hành động, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả để làm nên một nhiệm kỳ mới thành công, giữ trọn niềm tin với cử tri và Nhân dân” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

PHƯƠNG MINH