TÒA SOẠN

BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

 

Tiếng nói của Quốc hội,

diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri


Lịch sử Tòa soạn:

- Năm 1988: Hội đồng Nhà nước quyết định thành lập Tạp chí Người đại biểu nhân dân.

- Năm 2002: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển Tạp chí Người đại biểu nhân dân thành Báo Người đại biểu nhân dân.

- Năm 2006: Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương quyết định ra nhật báo Báo Người đại biểu nhân dân.

- Năm 2006: Báo Người đại biểu nhân dân chính thức khai trương Trang thông tin điện tử Báo Người đại biểu nhân dân.

- Năm 2009: Ra mắt Báo điện tử Người Đại biểu nhân dân.

- Năm 2009: Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng ký chính thức ban hành Nghị quyết 816 về việc nâng cấp và đổi tên Báo Người đại biểu nhân dân thành Báo Đại biểu nhân dân, trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Năm 2010: Báo điện tử Đại biểu nhân dân khai trương trang web mới và chính thức hoạt động.

Vị trí:

- Báo Đại biểu nhân dân là Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri.

- Báo Đại biểu nhân dân là cơ quan tương đương cấp Tổng cục.

- Văn phòng Quốc hội là cơ quan chủ quản Báo Đại biểu nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản ánh tình hình thực thi luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

-Thông tin kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; sáng kiến, đề xuất của đại biểu dân cử về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

- Giới thiệu có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới.

- Tuyên truyền động viên, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Định hướng đúng dư luận xã hội, uốn nắn các nhận thức lệch lạc; đấu tranh, phê phán các tư tưởng sai trái, thù địch. Tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo:

+ Tổng biên tập Đỗ Chí Nghĩa

+ Phó tổng biên tập Nguyễn Quốc Thắng

+ Phó tổng biên tập Lê Thanh Kim

+ Phó tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền

- Các đơn vị chuyên môn tương đương cấp Vụ

+ Ban Thư ký Tòa soạn

+ Ban Biên tập Thời sự - Chính trị

+ Ban Công tác Hội đồng nhân dân

+ Ban Chuyên đề

+ Ban Trị sự

+ Báo Điện tử

- Các đơn vị chuyên môn tương đương cấp Phòng

 

Trụ sở làm việc: 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ:

+ Website: www.daibieunhandan.vn

+ Email: toasoan@dbnd.vn; baodientu@dbnd.vn

+ Fax : 080.46659; 080.46433

+ Điện thoại : 080.46012 - 080.46231- 080.46398