Giếng làng - vẻ đẹp Việt

(ĐBNDO)- Giếng làng- biểu tượng quen thuộc của hệ thống làng xã Việt Nam, nhất là ở miền Bắc, giếng làng đã trở nên thiết yếu, là huyết mạch quan trọng đối với cộng đồng dân cư địa phương. Hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình với lũy tre xanh… biểu tượng đẹp của miền quê bình dị thân thương, in đậm trong lòng người chúng ta.