Giao lưu trực tuyến "Vai trò của doanh nhân trong thời kỳ hội nhập" 

Xem với cỡ chữ
Được ví như “nguồn của cải vật chất khổng lồ”, doanh nhân Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp vào tiềm lực kinh tế, tạo công ăn việc làm cho xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam, Báo điện tử Đại biểu nhân dân tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Vai trò của doanh nhân trong thời kỳ hội nhập".

Các khách mời tham dự buổi giao lưu gồm có: ĐBQH.TS Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ĐBQH.TS Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; ĐBQH Nguyễn Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam. TS Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Ngân hàng bưu điện Liên Việt.

Giao lưu góp phần khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng doanh nhân trong thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Nội dung buổi giao lưu:
 
Khánh Phương (34 tuổi), Gia Lai:
 Thưa ông Bình, rào cản, thách thức lớn nhất hiện nay đối với doanh nhân là gì?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Xin cảm ơn bạn. Theo tôi, rào cản lớn nhất của doanh nhân là vượt lên chính mình. Khi tham gia TPP, doanh nghiệp càng phải thể hiện rõ điều này. Bên cạnh đó, khi hội nhập, doanh nghiệp phải vừa cạnh tranh trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Đặc biệt, doanh nghiệp phải liên kết với nhau như thế nào để không bị thua trên sân nhà. Đó là những thách thức lớn.

Hồ Anh Tú (30 tuổi), TP Vinh - Nghệ An: Thưa ông Hưởng, để ghi nhận vai trò của doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế và hội nhập, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến giới doanh nghiệp với nhiều chính sách cụ thể, đặc biệt là sự ra đời của Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Có thể coi đây là điểm mốc mang tính bước ngoặt, là sự ghi nhận cao nhất về vai trò của doanh nhân từ trước tới nay, để doanh nhân nhìn vào đó thấy động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển và vững vàng trong hội nhập, thưa Ông?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Tư tưởng "trọng công " và "trọng thương" cái gốc chính là xuất phát từ tư tưởng của Bác Hồ. Chỉ 17 ngày sau Quốc khánh nước Việt Nam (19.9.1945) Bác Hồ đã gặp mặt tất cả các doanh nghiệp công thương và ngày 13.10.1945 Bác Hồ đã viết thư gửi Nghiệp đoàn Công thương đánh giá rất cao sứ mệnh kinh tế của một đất nước không thể thiếu các hoạt động kinh doanh, thương mại và sản xuất công nghiệp. Lá thư này cũng là cơ sở để năm 2004 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam quyết định lấy ngày 13.10 là ngày doanh nhân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Việt Nam đối với đội ngũ doanh nhân Việt Nam, chỉ có đội ngũ doanh nhân mới góp phần đáng kể, trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, góp phần thay đổi bộ mặt về phương diện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Và thực tế, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân đã chứng tỏ tầm quan trọng của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nhân Việt Nam.

Võ Hoài Nam (37 tuổi), TP Đà Nẵng: Thưa ông Nguyễn Đức Kiên, trong bức thư gửi giới Công thương ngày 13.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân đang ra sức hoạt động để giành lấy hoàn toàn nền độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Đồng thời, Bác khẳng định: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết”. Xin Ông nói rõ hơn về tư tưởng của Bác Hồ đối với doanh nhân, doanh nghiệp và việc thực hiện tư tưởng của Người về xây dựng đội ngũ doanh nhân trong tình hình hiện nay?


Phó chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Nguyễn Đức Kiên đang giao lưu cùng bạn đọc

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Như cử tri đã biết, sau 40 ngày thành lập nước, Bác đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong quá trình xây dựng một nước Việt Nam mới. Người đã chỉ rõ nhiệm vụ của chính quyền và các tổ chức chính trị là tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nhân Việt Nam có thể hoạt động bình đẳng và có thể đóng góp nhiều nhất cho đất nước. Trong lời dạy của Bác đã chỉ rõ một mô hình nhà nước mới là nhà nước kiến tạo, nhà nước dịch vụ để bảo đảm cho các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia vào quá trình kiến thiết đất nước.

 Như cử tri đã biết, sau 40 ngày thành lập nước, Bác đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong quá trình xây dựng một nước Việt Nam mới. Người đã chỉ rõ nhiệm vụ của chính quyền và các tổ chức chính trị là tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nhân Việt Nam có thể hoạt động bình đẳng và có thể đóng góp nhiều nhất cho đất nước. Trong lời dạy của Bác đã chỉ rõ một mô hình nhà nước mới là nhà nước kiến tạo, nhà nước dịch vụ để bảo đảm cho các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia vào quá trình kiến thiết đất nước.

Trong quá trình đổi mới ngay từ Cương lĩnh 1991 và Cương lĩnh 2011 của Đảng ta đã chỉ rõ vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thực hiện Cương lĩnh của Đảng, năm 2013 QH đã thông qua Hiến pháp mới và tiến hành các luật có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động. Các tư tưởng đổi mới trong Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 đã thể hiện rõ việc thực hiện lời dạy của Bác: doanh nghiệp, doanh nhân là trung tâm của quá trình phát triển đất nước trong tình hình hiện nay.

Tất nhiên, trong quá trình thực hiện, có những lúc, có những nơi, còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân. Vì vậy, các ĐBQH rất mong được cử tri cả nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua Báo Đại biểu nhân dân hoặc gửi ý kiến trực tiếp cho các ĐBQH để phản ánh quá trình giám sát thực hiện luật.

Nguyễn Thị Diều Huyền (35 tuổi), TP Cần Thơ: Thưa ông Cao Sỹ Kiêm, là ĐBQH, từng là người làm quản lý trong lĩnh vực tài chính và có nhiều thời gian gắn bó với các doanh nghiệp, Ông đánh giá như thế nào về những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển chung của nền kinh tế nước ta thời gian qua. Xin hỏi thẳng thắn, theo Ông liệu có khái niệm doanh nghiệp “quốc doanh” làm công ăn lương khác với doanh nhân thực sự lo toan, bươn trải?


ĐBQH. TS Cao Sỹ Kiêm đang giao lưu cùng bạn đọc

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam phát triển rất nhanh chóng kể từ khi chúng ta hội nhập mở cửa và đổi mới nền kinh tế và đặc biệt từ khi chúng ta gia nhập WTO. Kết quả thể hiện trên các mặt: về mặt lao động, đã sử dụng trên 50% lao động của các doanh nghiệp, sản xuất ra từ 45 - 51% hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, đóng góp trên 20% ngân sách, đặc biệt là một nhân tố rất quan trọng và tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội.

Doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng xác định rõ vị trí là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển và đóng góp xứng đáng cho nền kinh tế. Vị trí đó đã được biểu hiện bằng kết quả những năm qua và đặc biệt được khẳng định và nêu trong Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 12.

Từ kết quả đó, chúng ta có thể khẳng định danh giới giữa doanh nghiệp quốc doanh và các doanh nghiệp khác ngày càng được xóa dần. Nhất là từ khi chúng ta mở cửa hội nhập, ra nhập WTO, đặc biệt sau khi có Hiến pháp mới năm 2013 và các luật lệ được sửa đổi, doanh nghiệp của chúng ta thống nhất về mặt vị trí, đều phải thực hiện theo pháp luật. Khái niệm doanh nghiệp quốc doanh làm công ăn lương với các doanh nghiệp tư nhân không còn rõ rệt, hiện tượng làm công ăn lương gần như đã được xóa bỏ và sức cạnh tranh, tính bình đẳng của các doanh nghiệp đã thể hiện rất rõ. Doanh nghiệp nào không thực hiện theo luật hoặc những quy định thể chế mới thì sẽ bị rời khỏi thị trường bất luận doanh nghiệp đó là quốc doanh hay tư nhân.

Hạnh Nguyên (38 tuổi), Giao Thủy, Nam Định: Xin hỏi ông Nguyễn Quốc Bình, chính sách pháp luật tạo động lực phát triển đội ngũ doanh nhân không phải là ít. Nhưng thực tế việc thực thi các chính sách này còn nhiều hạn chế. Nói cách khác, chính sách có nhưng ách tắc ở khâu thực hiện. Vừa là chính khách trực tiếp quyết định chính sách pháp luật vừa là một doanh nhân trực tiếp thụ hưởng chính sách, pháp luật. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?


ĐBQH Nguyễn Quốc Bình, TGĐ Công ty Trách nhiệm một thành viên Hanel đang giao lưu cùng bạn đọc 

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Việc thực thi chính sách luôn là một thách thức cho bất cứ chính quyền nào. Bất cứ Chính phủ hay chính quyền nào đều muốn có những chính sách phù hợp, thiết thực để phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thì không bao giờ hài lòng bởi những hoạt động kinh tế hàng ngày rất đa dạng, phong phú và có những diễn biến không thể lường trước. Doanh nghiệp luôn luôn mong muốn Chính phủ phải đáp ứng mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy, việc giải quyết vấn đề này luôn là thách thức đối với các chính quyền, kể cả các nước đang phát triển.

Chúng ta đang hoàn thiện thể chế chính sách, Chính phủ cũng mong muốn cơ chế chính hữu hiệu và được áp dụng thực thi với thực tiễn. Song do quá trình cải cách thì bộ máy của chúng ta còn cồng kềnh, từ tư tưởng chỉ đạo của Nhà nước ra đến chính sách thời gian còn quá dài, có những chính sách đúng mà ra chậm thì không còn hiệu quả thiết thực. Cho nên, Chính phủ và Nhà nước đang cải cách và sẽ làm tốt hơn.

Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống thì phải có sự trao đổi và thông tin hai chiều từ phía doanh nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức ngành hàng cần phải chủ động để trao đổi thông tin và có những phương pháp thuyết phục chính quyền để chính sách kịp thời và thiết thực. Theo tôi việc này rất quan trọng, nếu không có sự tác động kịp thời của doanh nghiệp thì chính sách không bao giờ hoàn thiện được.

Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay chúng ta đã có công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội thì việc cải cách này hoàn toàn có thể làm được như các nước. Chính phủ đang có những cải cách hành chính như xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ hành chính công, đây sẽ là công cụ hỗ trợ tốt để thực thi chính sách. Tôi tin là chúng ta có thể làm được.

Nguyễn Châu Ân (27 tuổi), Gia Lâm, Hà Nội: Xin hỏi TS Nguyễn Đức Hưởng, ông nhận định như thế nào về các cơ hội cũng như thách thức đối với ngành ngân hàng khi chúng ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới?


TS Nguyễn Đức Hưởng , Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Liên Việt đang giao lưu cùng bạn đọc

TS Nguyễn Đức Hưởng: Trong kinh doanh chúng tôi luôn có quan niệm "trong cơ có nguy" và ngược lại "trong nguy có cơ". Về cơ hội, trước hết ngành ngân hàng được hưởng lợi thông qua việc phát triển tầm nhìn, mở rộng quy mô hoạt động và quy mô lợi nhuận. Đối với nguy (thách thức) vì ngân hàng chúng ta là các doanh nghiệp non trẻ so với các doanh nghiệp thế giới cho nên dễ đuối sức cả về vật lực và nhân lực, nhưng đổi mới là yêu cầu bắt buộc nếu không sẽ xảy ra hiện tượng "trâu chậm uống nước đục".

Về thách thức quan trọng nhất khi hội nhập không chỉ riêng cho ngân hàng mà đúng cho tất cả các doanh nghiệp và quốc gia đó là sự yếu kém về nguồn nhân lực, yếu kém về văn hóa kinh doanh, nhận biết xã hội, nên khi ra biển lớn dễ bị choáng ngợp và bị lừa đảo.

Hơn 20 năm qua, các doanh nghiệp nói chung đã trả giá về những vấn đề này nhưng phải khẳng định cơ hội vẫn là quan trọng, mỗi doanh nghiệp, ngân hàng phải biết tự đổi mới mình để năm bắt cơ hội vì cơ hội không bao giờ đến nhiều lần.

Trần Thị Hòa (44 tuổi), Đống Đa, Hà Nội: Xin hỏi ĐBQH Nguyễn Đức Kiên, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng lần đầu tiên xác định: Đội ngũ doanh nhân tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Ông có thể bình luận sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân nước nhà?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Như cử tri đã biết, trong nhiều kỳ Đại hội Đảng vừa qua, Đảng đã xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Như vậy, Đảng và Nhà nước đã khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân nước nhà trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, trong những năm trở lại đây, việc Nhà nước công nhận ngày 13.10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam là một minh chứng cho việc tôn vinh doanh nhân Việt trong công cuộc xây dựng đất nước. Điều đó, đòi hỏi đội ngũ doanh nhân Việt Nam cũng phải vươn lên để xứng đáng với sự tín nhiệm cua Đảng, sự tin yêu của dân.

Trong 5 năm trở lại đây Đảng, Nhà nước đã phát động Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một hình thức gián tiếp ủng hộ sự phát triển của doanh nhân.

Hoàng Anh (43 tuổi), Quỳnh Lưu, Nghệ An: Cá nhân ông có gặp khó khăn gì trong quá trình thực thi chính những chính sách, pháp luật mà mình đã tham gia biểu quyết hay không, thưa ông Nguyễn Quốc Bình?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Doanh nghiệp nào cũng có khó khăn. Tôi là một doanh nghiệp thì cũng có khó khăn của riêng mình nhưng vấn đề quan trọng là tôi sẽ phản ánh và trao đổi với các cơ quan chức năng. Về cơ bản, tôi đã giải quyết hợp lý nhưng đương nhiên vẫn còn những vấn đề về tài chính, thuế, quy hoạch, thủ tục đầu tư thì vẫn còn phải chờ đợi.


Nguồn: ITN

Vũ Thị Mai (35 tuổi), Can Lộc, Hà Tĩnh: Ngành ngân hàng cần làm gì để giành thế chủ động trong thời kỳ hội nhập khi những hàng rào bảo hộ được dỡ bỏ và lĩnh vực dịch vụ ngân hàng mở cửa theo cam kết quốc tế, thưa ông Nguyễn Đức Hưởng?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Rào cản cơ bản sẽ được mở khi hội nhập đó là lĩnh vực đầu tư, mở chi nhánh, nới room trong việc góp vốn điều lệ và tư tưởng đổi mới hội nhập với pháp luật quốc tế là những rào cản chủ yếu đối với hoạt động ngân hàng.

Thời gian qua, đa số các ngân hàng Việt Nam lo ngại khi mở cửa phá rào về việc cho phép các ngân hàng nước ngoài huy động vốn như các ngân hàng Việt Nam và nguồn vốn của các ngân hàng nước ngoài lớn, số lượng lớn (hiện nay có khoảng 50 văn phòng ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 6 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh...). Nhưng thực tế, hiện nay, tỷ trọng huy động vốn và cho vay của các tổ chức ngân hàng nước ngoài cũng rất thấp so với thị phần các ngân hàng Việt Nam. Điều cốt lõi chính là họ hoạt động theo mô hình ngân hàng hiện đại: phát triển dịch vụ là chính. Và các ngân hàng nước ngoài quan tâm đến bán lẻ và tài chính vi mô, bán buôn chỉ trong những trường hợp đặc biệt, những dự án lớn, cơ hội hiệu quả lớn và an toàn vốn là mục tiêu hàng đầu. Đây cũng là điều cốt lõi mà các ngân hàng Việt Nam phải học tập vì chúng ta đang làm quen với văn hóa kinh doanh của ngân hàng cổ điển.

Ngọc Bảo (40 tuổi), TP Huế: Thưa ông Cao Sỹ Kiêm, trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Đây được đánh giá là khu vực kinh tế năng động và có sức lan tỏa. Mặc dù vậy, đây cũng chính là khu vực hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn. Là Chủ tịch Hiệp hội DNNVV, xin ông cho biết cụ thể về những khó khăn, vướng mắc mà khu vực này đang gặp phải?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Thời gian qua, khu vực doanh nghiệp tư nhân được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngày càng được xác định vị trí và đóng góp tốt hơn cho nền kinh tế. Cũng như nhiều quốc gia khác, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã thực sự trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, còn nhiều tiềm năng và đang có xu hướng phát triển tốt, kể cả về mặt năng động trong sản xuất kinh doanh và có sức lan tỏa nhanh đã tạo nên những yếu tố tích cực trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống xã hội.

Mặc dù vậy, khu vực này còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, thể hiện ở 5 lĩnh vực sau:

- Nguồn vốn thiếu, nhất là vốn dài hạn, không đáp ứng khả năng huy động và hoạt động của các thị trường vốn trong nước, kể cả thị trường tài chính và thị trường tiền tệ còn có những hạn chế.

- Chất lượng nguồn nhân lực còn kém, kể cả trong lãnh đạo quản lý cũng như trong lao động sản xuất kinh doanh, số lao động được đào tạo có chuyên môn cao ít, công nhân đầu đàn, chuyên gia giỏi chưa nhiều.

- Trình độ khoa học và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới còn khiêm tốn, chưa phát triển đồng đều ở các ngành, các cấp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa và tư nhân. Phần lớn là làm theo kinh nghiệm và những kỹ thuật lạc hậu nên năng suất lao động, chi phí quản lý, giá thành cao, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh thấp, sức cạnh tranh của sản phẩm, đơn vị, cũng như một số mặt hàng chưa phát huy được đúng vị trí và tiềm năng của doanh nghiệp.

- Mặt khác, kết quả về cải cách thủ tục hành chính cũng chưa tạo tác động mạnh mẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết những tồn tại, khó khăn và khai thác tiềm năng, mở rộng thị trường đã có của mình.

- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các địa phương và sự hỗ trợ của các hiệp hội, xã hội và ngành nghề cũng chưa được đồng đều, mạnh mẽ, cũng là những yếu tố làm cho doanh nghiệp tư nhân không phát huy đủ tiềm năng và thế mạnh của mình. 

Lê Ngọc Hùng (32 tuổi), Ân Thi, Hưng Yên: Hội nhập, nghĩa là cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ hơn hẳn chúng ta về nguồn vốn, năng lực quản trị… Để có thể thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, các ngân hàng và doanh nghiệp, doanh nhân cần có sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau như thế nào, thưa ông Hưởng?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Hội nhập trước tiên từng doanh nhân phải biết hội đủ các điều kiện cần và đủ để gia nhập với sân chơi chung, đừng cố vội vàng nghĩ đến "chiến thắng" các doanh nghiệp nước ngoài trong cạnh tranh. Vì xét tất cả các điều kiện ngoài những thủ thuật vốn có của người Việt ra thì xét về thực lực chả khác gì "lấy trứng chọi đá". Cho nên, trước mắt nếu hòa tức là thắng rồi, cái chiến thắng trước hết là "thắng chính mình". Các doanh nghiệp Việt Nam phải biết liên kết lại, nắm tay nhau cùng phát triển: cộng lực - cộng sinh - cộng hưởng.

Bích Ngọc (32 tuổi), TP Hồ Chí Minh, (bichngoc.hoang@hotmail.com): Hiến pháp năm 2013 đã hiến định quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân và QH cũng đã ban hành nhiều đạo luật thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Thể chế của chúng ta đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển hay chưa, thưa ông Nguyễn Đức Kiên?


Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, QH đã triển khai ban hành hầu hết các luật có liên quan đến vấn đề kinh tế theo tinh thần mới của Hiến pháp. Các nhà quan sát quốc tế đã nhận xét, về cơ bản, hệ thống luật của Việt Nam đang tiếp cận với hệ thống luật của quốc tế. Vấn đề tồn tại hiện nay là đội ngũ những người thực thi công vụ còn có cách hiểu khác nhau về cùng một điều luật có thể do trình độ hiểu biết về luật, hay còn có lợi ích cá nhân lồng trong việc thực thi công vụ. Chính vì vậy, chúng ta đã xác định, một trong ba khâu đột phá là đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng các đòi hỏi mới đã đặt ra.

Tất nhiên, chưa thể nói rằng, hệ thống luật pháp của chúng ta đã đồng bộ và hoàn thiện như của các nước đã có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh hàng trăm năm nay. Các ĐBQH hy vọng rằng, với kênh thông tin hai chiều: doanh nghiệp, doanh nhân và QH, hệ thống luật pháp của chúng ta sẽ ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho một môi trường đầu tư và kinh doanh công khai, bình đẳng.

Hoàng Mai Thanh (26 tuổi), TP Yên Bái: Thưa ĐBQH Nguyễn Quốc Bình, hội nhập đang mở ra những câu hội vô cùng lớn nhưng cũng vô cùng nghiệt ngã. Theo ông, đội ngũ doanh nhân cần tự trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng gì để không thua trên sân nhà?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Chúng ta hội nhập vào những quốc gia mà có tiềm lực kinh tế mạnh nhất trên thế giới thì cơ hội lớn nhất chúng ta sẽ học hỏi được là những kinh nghiệm. Chúng ta phải cố gắng vượt lên chính mình để tạo ra những sản phẩm của có giá trị và cạnh tranh. Giá trị cạnh tranh phải có chất lượng, hàm lượng công nghệ, giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp của chúng ta phải có đột phá trong quản trị doanh nghiệp, đột phá trong sản xuất kinh doanh và thị trường thì chúng ta mới tồn tại được. Những vấn đề này đối với doanh nghiệp Việt Nam còn non yếu.

Điều quan trọng nữa ở đây là sự liên kết với các doanh nghiệp còn hạn chế. Sự liên kết sẽ tích hợp lợi thế và nguồn lực. Các cụ có câu "Buôn có bạn, bán có phường", sự liên kết này là vô cùng quan trọng để trước mắt các doanh nghiệp Việt Nam không thua ngay trên sân nhà. Nếu chúng ta liên kết được thì sẽ hội nhập bền vững.

Trần Văn Quyết (28 tuổi), Hà Nội, (quyet.tv_2000@yahoo.com): Xin hỏi ĐBQH Cao Sỹ Kiêm, có thể nói, hàng lang pháp lý của chúng ta đã bước đầu tạo được sự thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển, song không ít doanh nhân cho rằng trên bước đường phát triển của họ gặp cũng không ít rào cản. Rào cản đến từ các chính sách pháp luật chưa theo kịp thực tiễn, rào cản đến từ chính các cán bộ thực thi các chính sách. Ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?


ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Cái đó là hoàn toàn đúng, nhưng nó đang được giải quyết và xử lý từng bước và đã có kết quả nhất là từ khi chúng ta có Hiến pháp mới 2013 và luật lệ được sửa đổi tạo nên môi trường pháp lý ngày càng phù hợp và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tốt hơn, thể hiện rõ nét trên các mặt: về tín dụng, về thuế, về thủ tục hải quan, về thủ tục hành chính, về tiến độ cải cách thể chế, về thái độ ý thức phục vụ, quản lý và trách nhiệm của các cán bộ công quyền và các cơ quan phục vụ, dịch vụ đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân.

Điều đáng nói, trong nhiều năm qua và những năm gần đây, mặc dù đường lối chính sách, chủ trương và giải pháp lớn để xử lý vấn đề này ngày càng được hoàn thiện và kịp thời hơn nhưng nhìn chung việc cụ thể hóa và triển khai còn chậm, có lĩnh vực không phù hợp làm cho doanh nghiệp khó khăn và mất thời cơ. Chính những việc đó, cùng với vịêc phối hợp không chặt chẽ giữa các ngành, các cơ quan trung ương và địa phương cộng với sự sa sút đạo đức của một số cán bộ đã làm cho những cản trở này khắc phục chậm, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và lòng tin của các doanh nghiệp đối với các chính sách, giải pháp đã được đề ra.

Trần Văn Quyết 28 tuổi (quyet.tv_2000@yahoo.com): Tôi xin hỏi thêm ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: từ thực tiễn đó, để khắc phục một cách mạnh mẽ và nhanh chóng những rào cản này, những việc chúng ta cần làm là gì?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Việc đầu tiên chúng ta phải làm là hoàn chỉnh môi trường pháp lý, bằng cách triển khai nghiêm túc và kịp thời, cụ thể các luật lệ, thể chế đã được sửa đổi theo Hiến pháp 2013. Thứ hai, phải tạo nên một sự điều hành có kỷ cương, kỷ luật bằng cách thực hiện triệt để dân chủ, công khai, minh bạch một cách đồng bộ, toàn diện, có lộ trình, có trọng điểm trong từng giai đoạn kinh tế và những mũi nhọn đã được xác định theo thứ tự ưu tiên và kế hoạch.

Thứ ba, phải nhanh chóng có quy hoạch và thực hiện có kết quả hai lĩnh vực then chốt nhất, là vấn đề áp dụng KHCN kỹ thuật mới của khu vực và thế giới vào sản xuất kinh doanh dịch vụ, quản lý đồng thời đào tạo nhanh một đội ngũ nhân lực có chất lượng về trình độ chuyên môn và đạo đức phẩm chất, trách nhiệm để thực hiện những nhiệm vụ, đặc biệt là những cam kết đa phương, song phương mà ta đã ký với khu vực và thế giới.

Trương Hồng Nhi (40 tuổi), Thái Thụy, Thái Bình: Xin được hỏi ông Nguyễn Đức Hưởng, thực tế nhìn nhận, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân còn chưa mạnh, ít được đào tạo bài bản, đúng nghĩa là một doanh nhân đủ tầm, đủ kinh nghiệm để tự tin khi đàm phán, ký kết các hợp đồng với đối tác nước ngoài mà chủ yếu là trưởng thành từ kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh. Là một doanh nhân, Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Đúng vậy, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đa số được hình thành tự phát, nối nghiệp và kinh doanh cơ hội là chính, cho nên khi hội nhập chúng ta bị thiếu rất nhiều so với các doanh nhân quốc tế, vì đa số các doanh nhân chưa " đủ tuổi" là doanh nhân thực sự, kinh nghiệm còn thấp nhưng lại tự cho mình là già dặn, trong đó cũng có nhiều doanh nhân kinh nghiệm đã quá già, lạc hậu lại tự nghĩ mình còn "rất trẻ, sung sức".

Chính vì đa số các doanh nhân không biết mình là ai, đang đứng ở đâu nên đã phải trả giá rất đắt trong kinh doanh và cuộc sống sau một đêm ngủ dậy khối tài sản của doanh nghiệp không cánh mà bay... Vì vậy, để hội nhập được chúng ta phải tự hoàn thiện mình, nhìn thẳng vào khiếm khuyết của chính mình để có những bước đi chậm, chắc, tránh phát triển nóng với những ước mơ hão huyền.

Cái lỗi của các doanh nhân, trong đó có lỗi của các bộ, ngành chức năng chưa đóng vai tư vấn hoặc bà đỡ cho các doanh nhân, doanh nghiệp mà mới chỉ dừng ở khẩu hiệu "khoan sức dân" qua hoạt động truy thu.

Nguyễn Tiến Đạt (35 tuổi), Thanh Xuân, Hà Nội, (dattien@gmail.com): Tôi xin hỏi ông Nguyễn Quốc Bình: được biết hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đang giải thể do phá sản, vậy ông chia sẻ bí quyết để chèo lái con thuyền của doanh nghiệp mình?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Trước hết, phải nói việc doanh nghiệp phá sản cũng là một quy luật của nhiều nước trên thế giới. Hiện nay so với doanh nghiệp thành lập mới vẫn cao hơn doanh nghiệp phá sản. Chúng ta cũng phải xác định đó là việc bình thường.

Để chèo lái doanh nghiệp thì cũng cần phải chuyên nghiệp trong quản trị, chiến lược kinh doanh, đầu tư, quản lý tài chính, sử dụng nguồn nhân lực, vấn đề sản xuất, công nghệ. Người chèo lái con thuyền ngoài những sự chuyên nghiệp của một người quản trị doanh nghiệp, ngoài việc có tầm nhìn thì phải nghĩ đến lợi ích của doanh nghiệp, chăm lo đời sống cho người lao động. Tôi cho rằng đó là bí quyết rất quan trọng.

Lê Văn Hiệp (40 tuổi), Quảng Ninh, (hiep.lv_63@gmail.com): Đội ngũ doanh nhân Việt Nam được coi là lực lượng chủ công, người lính xung kích trong công cuộc chấn hưng đất nước. Thưa ông Kiên, lực lượng này đang có những yếu điểm gì cần khắc phục khi bước vào sân chơi toàn cầu?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Bên cạnh những ưu điểm của đội ngũ doanh nhân như năng động, cần cù và ý chí vươn lên làm giàu thì đội ngũ doanh nhân Việt Nam cũng còn có những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đó là, khả năng hội nhập quốc tế với trình độ ngoại ngữ như một công cụ làm việc còn yếu. Trình độ quản trị doanh nghiệp chưa theo yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế mà vẫn nặng về hình thức quản trị gia đình, chưa ý thức được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Nếu so sánh với các yêu cầu hội nhập ở trình độ cao như Hiệp định TPP thì các doanh nhân của Việt Nam cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Quan trọng nhất là các doanh nhân nhìn thẳng vào sự thật và trình độ năng lực của mình, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước các chính sách hỗ trợ cụ thể nhưng không trái với các cam kết mà chúng ta đã ký kết để có thể giúp đội ngũ doanh nhân Việt trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm có thể tự tin ra biển lớn. Vì nếu quá 5 năm, sau khi các hiệp định hoàn toàn có hiệu lực thì mọi sự hỗ trợ đều là quá chậm để tham gia thị trường trong sự cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay.

Nguyễn Văn Hà (47 tuổi), Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nhiều kỳ họp gần đây, nhiều ĐBQH cũng đã đề nghị cần xác định lại vai trò của kinh tế tư nhân, thậm chí, một số ý kiến đề nghị phải xem phát triển kinh tế tư nhân là yếu tố sống acòn để bảo đảm tăng trưởng và phát triển bền vững. Thưa ông Bình, ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Bản chất của nền kinh tế phát triển là kinh tế thị trường. Bản chất của kinh tế thị trường là nền kinh tế xã hội. Bản chất của nền kinh tế xã hội hóa là kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân là tế bào của nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, quốc gia nào thúc đẩy được vai trò của kinh tế tư nhân thì kinh tế sẽ phát triển hiệu quả. Đảng, Nhà nước đã xác định rõ việc này và trong dự thảo văn kiện đại hội cũng đã thể hiện vai trò của kinh tế tư nhân.

Theo tôi, không cần phải đặt vấn đề xem xét lại mà điều này đã rõ. Vấn đề ở đây là chỉ còn một số lĩnh vực các doanh nghiệp nhà nước vẫn sử dụng vị thế của mình để độc quyền kinh doanh. Việc này không phải là chính sách đơn thuần mà với lợi thế sẵn có của doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tư tưởng thiếu tiến bộ, cố gắng níu kéo thôi.

Trần Văn Thành (40 tuổi), tvthanh@gmail.com: Tôi xin hỏi ông Nguyễn Quốc Bình, ông đã học được những gì ở môi trường kinh doanh các nước bạn để áp dụng với công ty của mình, thưa ông?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Học kinh nghiệm ở nước ngoài thì rất nhiều và cái gì cũng đáng học nhưng mang việc học tập để ứng dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam mới là điều quan trọng.

Thu Hồng (42 tuổi), hong_2511_hp@yahoo.com.vn: Để doanh nhân thực sự là đích đến của những người đang trải nghiệm trên thương trường, và là một phần thưởng cao quý đối với những người được vinh danh, liệu đã đến lúc chúng ta cần phải có những quy định chuẩn mực, tiêu chí đánh giá thật cụ thể về “doanh nhân” chưa, thưa ông Cao Sỹ Kiêm?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Đã đến lúc rất cần phải có một tiêu chí đánh giá thật cụ thể về doanh nhân để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả, tôn vinh, biểu dương những đơn vị và cá nhân trong từng lĩnh vực có kết quả nổi trội để rút kinh nghiệm, dẫn dắt hoạt động kinh tế này phát triển nhanh, phù hợp với yêu cầu của đất nước và vị trí của họ. Trước hết, QH và Chính phủ cần nhanh chóng ban hành Luật về Hội, Luật về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh tế tư nhân bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng các tiêu chí, các nội dung đánh giá và vinh danh kể cả đơn vị và cá nhân.

Nguyễn Hà (46 tuổi), Hà Nội: Tôi xin hỏi TS Nguyễn Đức Kiên. Tôi thường theo dõi ông phát biểu tại QH nhưng tôi chưa thấy ông phát biểu vai trò của doanh nghiệp doanh nhân đóp góp vào GDP như thế nào ?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Như cử tri đã biết, thời gian phát biểu của đại biểu tại Hội trường được khống chế không quá 7 phút. Như vậy, đòi hỏi ĐBQH phải lựa chọn một trong rất nhiều vấn đề quan trọng để phát biểu. Về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong GDP đã được thể hiện rất rõ trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của QH được trình bày ngay trong ngày khai mạc các kỳ họp QH. Trong đó, đã có số liệu về đóng góp của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, lựa chọn vấn đề phát biểu trong Hội trường là sự kết hợp hài hòa bằng văn bản được trình bày chung và những vấn đề cần phải được nhấn mạnh thêm. Thông qua con số doanh nghiệp giải thể và thành lập mới nêu trong báo cáo thẩm tra cũng là một kênh thể hiện sự quan tâm của cá nhân tôi đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình phát triển để đóng góp vào GDP. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong các kỳ họp tới, tôi sẽ bố trí thời lượng hợp lý tại thảo luận tổ hoặc hội trường về các vấn đề mà doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm.

Trần Văn Minh (28 tuổi), Đống Đa – Hà Nội: Thưa Tiến sỹ Hưởng, một trong những thành tựu nổi bật nhất trong 20 năm đổi mới là sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thưa ông?


TS Nguyễn Đức Hưởng: Hơn 20 năm đổi mới đúng là doanh nhân Việt Nam đã lĩnh hội được nhiều bài học quý giá, không hẳn là sự trưởng thành nhanh chóng mà chính là cái giá đã phải trả, thậm chí rất đắt đối với nhiều doanh nhân, nhiều người đã từng có khối tài sản khổng lồ nhưng chỉ vì tính chủ quan, coi thường pháp luật và quy luật đã trở nên tay trắng... Những bài học đắt giá này cũng chính là bài học quý giá cho lớp doanh nhân trẻ: phải biết mình là ai, tự lượng sức mình, tích cực đổi mới hội nhập ắt sẽ chiến thắng tương lai.

Phùng Anh Khoa (46 tuổi), Tiên Lãng, Hải Phòng: Thưa ông Hưởng, theo ông điều quan trọng nhất để trở thành doanh nhân thành đạt là gì?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Điều quan trọng nhất để trở thành doanh nhân thành đạt là phải... thành đạt! Thành đạt là một mục tiêu bao trùm đối với bất cứ doanh nhân nào. Nhưng muốn thành đạt không hề dễ dàng, vì phải hội đủ những điều kiện cần và đủ.

Trước hết phải có nghề, có văn hóa, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ với Nhà nước và giúp đỡ được nhiều người.

Theo tôi, nếu một doanh nhân chỉ thành đạt trong lĩnh vực tiền bạc, nhưng trống rỗng về văn hóa và không có khái niệm giúp đỡ xã hội thì chắc chắn đến một lúc nào đó khối tài sản ấy sẽ không cánh mà bay.

Nguyễn Phan Triệu (26 tuổi), trieu.phan_128@yahoo.com: Thưa ông Nguyễn Quốc Bình là một doanh nhân, đồng thời là ĐBQH, có gì khác so với một doanh nhân thông thường không, thưa Ông?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Là một doanh nhân thì tôi cũng như các doanh nghiệp khác đều phải hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Là ĐBQH tôi có điều kiện hiểu biết hơn về pháp luật, về sự phát triển đất nước và những chính sách vĩ mô. Chính vì vậy, tôi thấy mình cần phải làm được nhiều hơn cho doanh nghiệp. Thứ nhất, phải xây dựng doanh nghiệp mình phát triển cao hơn và phải hài hòa với sự phát triển của xã hội. Thứ hai, cần phải có những đóng góp để cộng đồng doanh nghiệp hợp tác với nhau nhiều hơn để cùng phát triển. Đặc biệt, tôi cũng phải dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động của QH, HĐND.

Lê Hữu Thỉnh (23 tuổi), Quán Sứ, Hà Nội: Thưa ông Nguyễn Quốc Bình, tôi tốt nghiệp Điện tử Viễn thông Bách Khoa và chưa xin được việc làm. Xin ông cho biết hiện Hanel có nhu cầu tuyển dụng hay không. Và nếu có thì điều kiện là gì?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Hanel đang rất cần nhiều cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa. Tuy nhiên, việc tuyển dụng phải có đủ điều kiện về năng lực và một số phẩm chất nhất định. Công ty rất vui và sẵn sàng mời bạn nộp hồ sơ và dự tuyển ngay.

Trần Hà Anh (29 tuổi), Hà Nam: Là cử tri nghe bác Cao Sĩ Kiêm phát biểu về doanh nghiệp vừa và nhỏ rất hay. Nhưng thưa bác khi chúng ta tham gia TPP, ASEAN... thì liệu có "đất" cho doanh nghiệp nhỏ phát triển như lâu nay không? Họ phải thay đổi như thế nào để tận dụng được cơ hội hay chịu thất bại?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Như dư luận, các chuyên gia và nhà kinh tế thế giới và trong nước đã nhận xét, chúng ta là một quốc gia được hưởng lợi nhiều khi triển khai và thực hiện TPP. Nó thể hiện trong các lĩnh vực: dệt da, may mặc, giầy dép, hải sản và những sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới. Mà những lĩnh vực này phần lớn sử dụng nhiều lao động, tăng thu nhập hầu khắp ở các địa bàn của nước ta. Những lĩnh vực này lại hầu hết là do các doanh nghiệp nhỏ và vừa và tư nhân đảm nhiệm. Theo tôi, đây là thời cơ và đất phát triển rất tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và tư nhân.

Nhưng đây mới là cơ hội, muốn biến nó thành sự thực thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, thực hiện nghiêm túc những điều đã cam kết trong các hiệp định thì mới có kết quả như mong muốn.

Phương Hà (30 tuổi), Quy Nhơn- TP Bình Định: Xin hỏi ông Nguyễn Quốc Bình, ngoài sự chủ động, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để hội nhập thì vai trò của luật pháp là hết sức quan trọng. Dưới góc độ của một doanh nhân, ông mong muốn QH sẽ có những hành động như thế nào để hỗ trợ đội ngũ doanh nhân?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: QH cần phải xây dựng một hế thống pháp luật hết sức thiết thực, minh bạch, rõ ràng để những hoạt động kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp dễ thực hiện. QH là cơ quan xây dựng hệ thống pháp luật là nền tảng cho doanh nghiệp. Thứ hai, để hệ thống pháp luật này hữu hiệu thì QH phải có kênh thông tin chính thống, cởi mở, minh bạch thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp. Thứ ba, QH cần phải tăng cường giám sát các hoạt động kinh tế để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, đúng pháp luật và chống độc quyền.


Nguồn: ITN

Phan Minh Long (36 tuổi), Việt Trì, Phú Thọ, (minhlong_hb@gmail.com): Thưa ĐBQH Cao Sỹ Kiêm, được cống hiến trí tuệ, sức sáng tạo của mình nhằm hướng tới lợi ích chung của cộng đồng là mục tiêu mà các doanh nhân luôn hướng tới. Song trên con đường đi ấy, doanh nhân rất cần sự đồng hành của nhà nước. Theo Ông, thời gian tới nhà nước cần có chính sách gì thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và có được đội ngũ doanh nhân hùng hậu?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Để doanh nhân, doanh nghiệp cống hiến được sức sáng tạo của mình, thời gian tới, theo tôi, Nhà nước cần có chính sách phát huy quyền dân chủ và sáng tạo của từng doanh nghiệp cũng như cả cộng đồng doanh nghiệp để khai thác khả năng đóng góp của họ. Trước hết là tạo động lực và bảo đảm quyền lợi của họ trong sản xuất, kinh doanh, trong ý thức đóng góp xã hội, bằng cách cải tiến những điều kiện cụ thể và khắc phục những vướng mắc còn đang cản trở hiện nay như trong lĩnh vực tín dụng, thuế, các điều kiện phúc lợi khác... Thứ hai, có chính sách để bảo đảm cho mọi người dân và doanh nghiệp thực sự dân chủ và chủ động trong sản xuất kinh doanh của mình một cách công bằng, công khai, minh bạch. Thứ ba, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tư duy, hiểu biết luật pháp, hiểu biết thị trường và các thông tin khác để họ có thể tự xử lý giải quyết một cách có kết quả hoạt động của mình.

Vũ Ngọc Vân (26 tuổi), Quảng Nam, (nhucanhvacbay_166@yahoo.com): Thưa ông Nguyễn Đức Kiên, có nhiều đại biểu dân cử đồng thời là doanh nhân, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng chính sách pháp luật nói chung, đặc biệt là các chính sách về kinh tế, thưa Ông?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Như cử tri đã biết, các ĐBQH là người đại diện cho quyền lợi hợp pháp của cử tri cả nước, trong đó có đội ngũ doanh nhân. Việc có nhiều doanh nhân tham gia QH đã thể hiện rõ sự đánh giá của Đảng và nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân. Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, các doanh nhân đã góp phần gắn kết thực tiễn với lý luận trong quá trình xây dựng pháp luật, làm cho những văn bản Luật mang tính thực tiễn, dễ triển khai trong thực tiễn. 

Như vậy, thông qua vai trò đại biểu của mình trong QH, các doanh nhân đã làm rõ những tác động và tính khả thi của các văn bản Luật, pháp lệnh mà QH thảo luận, xem xét thông qua. Điều đó thể hiện mong muốn của các ĐBQH và cơ quan lập pháp tối cao là các văn bản luật được ban hành phải tạo được động lực để cho doanh nhân nắm bắt được thời cơ của thị trường, bảo đảm an toàn về vốn đầu tư mà doanh nhân dự định tiến hành. Như vậy, đây chính là một hình thức góp phần tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng trong quá trình doanh nghiệp, doanh nhân tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Phạm Thị Thúy (54 tuổi), Hà Nội: Thưa ông Nguyễn Đức Kiên, tham gia TPP có nghĩa Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với các quốc gia phát triển trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia đang nằm trong nhóm G7. Quốc gia phải cạnh tranh bình đẳng, thì doanh nghiệp và doanh nhân cũng phải cạnh tranh bình đẳng. Ông đánh giá như thế nào về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Phải nói rất thật, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt nếu với tình trạng hiện nay sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào TPP. Thứ nhất, do quy mô doanh nghiệp nhỏ. Thứ hai, do tính liên kết của doanh nghiệp yếu. Thứ ba, do trình độ công nghệ còn ở hạng hai, hạng ba. Thứ tư, nguồn vốn của doanh nghiệp còn hạn chế. Đó là những yếu tố khách quan của nội tại doanh nghiệp.

Về yếu tố chủ quan, có thế nêu ra một vài nguyên nhân chính; giá vốn của Việt Nam quá cao so với các nước trong TPP (lãi suất tiền vay của ngân hàng), môi trường hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước còn bất cập, yếu tố kinh tế vĩ mô chưa bền vững.

Với những điều đã nêu trên, chúng ta có thể thấy, bên cạnh những thuận lợi về mở cửa thị trường, giảm hàng rào thuế quan, ưu tiên hàng nội khối...thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều thử thách để hội nhập thành công. Nhưng tôi hy vọng rằng, truyền thống tốt đẹp của doanh nhân Việt cộng với sự lắng nghe, chia sẻ, cùng hành động của các cơ quan quản lý nhà nước, đất nước chúng ta sẽ hội nhập thành công, đáp ứng được mong muốn dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trần Hoàng Nam (45 tuổi), Bãi Cháy, Quảng Ninh: Xin hỏi tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng, theo anh cái được và mất của một doanh nhân thành đạt là gì, niềm vui và nỗi buồn cái nào nhiều hơn?


TS Nguyễn Đức Hưởng: Trong cuộc đời con người nói chung, không hẳn là chỉ là doanh nhân ai cũng có cái được cái mất. Riêng đối với doanh nhân, cái được lớn nhất chắc là: được làm doanh nhân!

Để đạt được bất cứ điều gì đều phải có những cái giá phải trả, trước hết muốn được làm doanh nhân thì phải có khả năng đầu óc kinh doanh, có nguồn vốn nhất định để kinh doanh những ngành nghề mình thích. Để đạt được những hiệu quả thì phải có nhiệt huyết, sự hy sinh, sự trả giá... Vì vậy, được và mất lẫn lộn, được thường đi đôi với vui, mất thường đi đôi với buồn. Nhưng nói cho cùng được mất- vui buồn cũng chỉ là một quan niệm. Ai cho là được là được, ai cho mất là mất. Và thực tế sau những nỗi buồn lại là sự may mắn, vì vậy chưa chắc buồn đã mất, chưa chắc vui đã được mà do ta tiếp nhận được mất - vui buồn như thế nào.

Riêng tôi quan niệm mất tức là được và chỉ có "may quá", không bao giờ buồn quá, bực quá vì tại sao phải bực, tại sao phải buồn, buồn chính là tự giết mình, gây căng thẳng, stress... Trong cuộc sống, mưa rồi là nắng hửng lên thôi, bất cứ đứa trẻ con người nào có ngã đau thì mới đi ngay ngắn được. Người may mắn là người nhìn thấy người khác ngã để rút kinh nghiệm đi ngay ngắn.

Hà Văn Thanh (19 tuổi), Học viện ngân hàng: Cháu xin hỏi chú Hưởng, cháu đang học Tài chính Ngân Hàng tại Học viện ngân hàng, cũng sắp đến lúc ra trường, xin hỏi chú kỹ năng quan trọng nhất khi đi xin việc của một sinh viên ra trường là gì?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Kỹ năng - bất kỳ sinh viên hoặc cán bộ nhân viên nào cũng sẽ được nghe và làm theo 7 kỹ năng hiểu theo nghĩa đơn giản chính là khả năng kỹ càng và thông qua việc phát huy chức năng của các giác quan, bộ phận cơ thể: kỹ năng nhìn (quan sát),  kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng hành động (làm, xử lý tình huống, ra quyết định), kỹ năng sống (đối nhân xử thế) trong đó kỹ năng sống và ra quyết định đóng vai trò quan trọng có thể là bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời xuất phát từ quyết định tốt hoặc xấu.

Muốn có kỹ năng tốt trước hết phải tự tin, biết quan sát, chịu khó thực hành, trải nghiệm, đúc kết. Khi đi xin việc những nhà tuyển dụng lão luyện trước hết họ đánh giá thông qua con mắt, nhìn người đối diện có thể đánh giá được tính cách (tính cách quyết định số phận) trong đó tự tin là một yếu tố quan trọng. Tôi thường nói chuyện với sinh viên để tự tin thì trước hết hết "tự" có trước "tin" có sau. Trong đó, tự tức là tự có, vốn liếng, chữ nghĩa, kể cả tính cách và có tự thì mới tin được. Khi tiếp xúc và làm việc người ta sẽ nhìn vào 3 yếu tố: thái độ - khả năng - kết quả. Trong đó, thái độ làm việc là quan trọng nhất, thể hiện tính cách con người, người có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm thì sẽ phát huy được khả năng và cho kết quả làm việc tốt. Tôi cũng đã từng tặng slogan cho sinh viên ngân hàng: "học hết sức, yêu hết cỡ, chơi hết mình, xinh từng cm, ít người ghét, nhiều người thương, ra trường không cần xin cũng có việc tốt".

Nguyễn Trường Giang (47 tuổi), TP Hồ Chí Minh: Xin được hỏi ông Nguyễn Đức Kiên, Mỹ, Việt Nam cùng với 10 quốc gia khác vừa hoàn tất đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tới đây, QH sẽ xem xét phê chuẩn để hiệp định này để có thể ký kết chính thức. Xin Ông đánh giá về khả năng phê chuẩn hiệp định này, cũng như cơ hội của chúng ta, đặc biệt là đối với đội ngũ doanh nhân khi Việt Nam tham gia vào TPP?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Việc thông qua Hiệp định đối tác TPP sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu không có gì thay đổi, có thể cuối năm 2016 chúng ta sẽ thông qua sau khi xem xét các tác động nhiều mặt, nhiều chiều của Hiệp định đối với kinh tế, xã hội của nước ta. Đến thời điểm này, nhà nước với vai trò là người kiến tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh đã hoàn thành được 70% nhiệm vụ của mình là đàm phán để tạo ra được những điều kiện thuận lợi nhất trong cuộc chơi kinh tế, bảo đảm Win - Win ( hai bên cùng thắng). 

Hiệp định TPP đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn trong khu vực, giảm tới mức tối đa hàng rào thuế quan đánh vào các sản phẩm của Việt Nam bán ra thị trường các nước TPP. Vấn đề là đội ngũ doanh nhân Việt Nam có tự đổi mới để tận dụng được các cơ hội này hay không? Đây là một vấn đề mà từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam kết hợp với các doanh nghiệp FDI xây dựng nên chuỗi giá trị để tham gia vào hình thành chuỗi giá trị toàn cầu nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Tất nhiên, bên cạnh những thuận lợi này, cũng đòi hỏi các doanh nghiệp, doanh nhân phải đáp ứng được các yêu cầu rất cao về chất lượng hàng hóa và chất lượng cung ứng. Như vậy, việc kết hợp giữa vai trò của nhà nước và vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân là yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình tham gia TPP.


Lê Văn Thiện (50 tuổi), Quận 1, TP Hồ Chí Minh: Thưa tiến sỹ Nguyễn Đức Hưởng, lâu nay, doanh nhân ngành ngân hàng luôn là điểm sáng, là “chiếu trên”, thậm chí có những giai đoạn nền kinh tế khó khăn nhưng lương, thu nhập người làm ngân hàng vẫn vào loại “khủng”. Trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại ngân hàng hiện nay, ông đánh giá thế nào về vai trò của ngân hàng và giới doanh nhân ngành ngân hàng trong nền kinh tế? Theo ông, doanh nhân ngành ngân hàng có những phẩm chất riêng gì so với giới doanh nhân nói chung?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Doanh nghiệp ngân hàng cũng như các doanh nghiệp khác kinh doanh trong môi trường kinh tế xã hội nào phải chịu sự điều tiết của xã hội đấy và cũng luôn đối đầu với những cơ hội, thách thức nên trong một chu kỳ phát triển lên hay xuống... cũng là lẽ thường tình, bởi hoạt động tín dụng và kinh doanh dịch vụ ngân hàng chính là "lăng kính" phản ảnh sức khỏe của doanh nghiệp và nền kinh tế... Vì vậy khi các doanh nghiệp và nền kinh tế yếu kém tất nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng chắc chắn sẽ có khó khăn và ngược lại.

Ngành ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc biệt và liên quan đến tất cả các ngành kinh tế khác. Đó cũng là may mắn đối với các doanh nhân ngân hàng vì phải thấu hiểu khách hàng của mình làm gì, thích gì, nên bắt buộc các doanh nhân ngân hàng phải học tập, nghiên cứu làm sao tư vấn được cho các doanh nhân khác sử dụng đồng vốn hiệu quả thì đồng vốn bỏ ra mới có dấu hiệu quay trở lại ngân hàng.

Đối với khách hàng, doanh nhân ngân hàng vừa coi khách hàng là ân nhân "không có khách hàng - ngân hàng vô ích", đồng thời doanh nhân ngân hàng phải đóng vai trò "bà đỡ" trong hoạt động tư vấn, chăm sóc để hoạt động hai bên đều có hiệu quả, cùng tồn tại.

Đối với một doanh nhân ngân hàng luôn gần gũi với đồng tiền và góp phần sinh sôi nảy nở ra tiền, từ đồng tiền của chính mình, của nhân dân cho nên doanh nhân ngân hàng bắt buộc phải hội đủ bốn chữ "tâm - tín - tài - tầm".

Hà Bình Minh (52 tuổi), Hải Dương: Xin hỏi ĐBQH Nguyễn Quốc Bình vai trò của doanh nhân rất quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội nhưng vai trò người tiêu dùng cũng quan trọng không kém. Người tiêu dùng có được tham gia đánh giá doanh nghiệp, doanh nhân không?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Mọi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ phục vụ người tiêu dùng. Doanh nghiệp muốn tồn tại thì hàng hóa, dịch vụ phải luôn đáp ứng và phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Người tiêu dùng là khách hàng, là người quyết định cho sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào không biết lắng nghe, thấu hiểu, không tiếp nhận những góp ý của người tiêu dùng thì doanh nghiệp đó sẽ thất bại.

Lê Nam Thắng (36 tuổi), TP Hồ Chí Minh: Tôi là cử tri, tổi muốn hỏi ĐBQH Nguyễn Đức Kiên: Doanh nhân đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội... Vậy họ có nên tham gia ĐBQH không? Khi tham gia thì họ thể làm tốt nhiệm vụ doanh nhân không?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Hiện nay, QH Khóa XIII đã có hơn 30 doanh nhân đang tham gia. Việc tham gia hay không tham gia là quyền của các công dân - doanh nhân đó và quyền lựa chọn là của cử tri. Khi đã được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH thì họ buộc phải thực hiện trách nhiệm theo luật. Ở đây không có sự lựa chọn nhiệm vụ doanh nhân hay nhiệm vụ ĐBQH. Tôi nghĩ rằng, các doanh nhân phải tự quyết định khi hành động kinh doanh hay thực hiện nhiệm vụ ĐBQH theo luật định mà cử tri tín nhiệm.

Nguyễn Tiến Đạt (35 tuổi), Thanh Xuân, Hà Nội, (dattien@gmail.com): Tôi xin hỏi ông Nguyễn Quốc Bình: Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã xác định rõ vị trí, vai trò của các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp là tập hợp, phản ánh ý kiến doanh nghiệp, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân. Vậy theo ông, rào cản lớn nhất hiện nay với các Hiệp hội là gì?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Rào cản lớn nhất của các Hiệp hội hiện nay là việc tiếp cận một cách cởi mở và minh bạch với hệ thống chính quyền thường xuyên. Bản thân các HIệp hội doanh nghiệp cũng chưa phát huy tốt vai trò của mình trong việc cập nhận, phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp một cách đầy đủ và kịp thời. Cần phải có quy định thể chế về tiếng nói của Hiệp hội là đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp. Mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định rõ việc này nhưng thực tế cả hai chiều đều chưa thực hiện đầy đủ và đúng ý nghĩa của việc này nên hiệu quả của các hiệp hội chưa được như mong muốn của Nhà nước, Chính phủ cũng như đối với các doanh nghiệp.

Nguyễn Hữu Tuấn (31 tuổi), Tiên Lãng- TP Hải Phòng: Xin được hỏi ông Nguyễn Đức Hưởng, là một doanh nhân, theo Ông cần có giải pháp gì để thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Để hội nhập và phát triển, giải pháp đầu tiên là học, học nữa, học mãi, chịu khó đi thực tế để học hỏi 'Đi một ngày đàng học một sàng khôn'.

Đối với doanh nghiệp các doanh nhân phải chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là văn hóa của người đứng đầu kiến tạo ra môi trường văn hóa tập thể xuất phát từ con người, vì con người tạo nên một thương hiệu thực thụ, ăn sâu trong tâm trí của mỗi con người, đó chính là thương hiệu thành công nhất.


Hệ thống dây sumi Hanel

Lê Minh Quang (40 tuổi), TP Hà Nội: Xin hỏi ĐBQH Nguyễn Quốc Bình, vai trò giám sát của ĐBQH rất quan trọng, vậy việc giám sát có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình:  ĐBQH sẽ là người giám sát trực tiếp những chính sách thực thi về pháp luật trong mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực kinh tế. Việc đầu tiên là đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế. ĐBQH cũng là người trực tiếp giám sát các cơ chế chính sách này, đặc biệt ĐBQH là những người được tiếp xúc trực tiếp với cử tri vừa tiếp cận với các thông tin của Chính phủ, QH thì ĐBQH thấy cần thiết phải giám sát và phản ánh những vấn đề gì với QH. Tuy nhiên hiện nay các ĐBQH là những người trực tiếp phải tìm hiểu và tiếp cận thông tin. Nếu như đại biểu nào gắn bó với doanh nghiệp và người dân thì đại biểu đó sẽ có những ý kiến thiết thực hơn. Chính vì vậy, theo tôi, vai trò của các ĐBQH giám sát các thực thi chính sách kinh tế đối với doanh nghiệp, người dân rất quan trọng. Tuy nhiên, điều kiện giao lưu giữa QH với doanh nghiệp, người dân cần phải có một hệ thống trao đổi chính thức và nhiều hơn nữa thì vai trò giám sát sẽ hiệu quả thiết thực hơn. Thời gian tới tôi cũng mong muốn QH sẽ có những thay đổi để làm tốt hơn trong việc trao đổi thông tin này.

Lê Thị Phương (48 tuổi), phuong.lt_ceo@yahoo.com: Xin được hỏi ĐBQH Nguyễn Đức Kiên, tới đây, vai trò “bà đỡ” của Nhà nước để thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh cần được thể hiện như thế nào, thưa Ông?

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Trong Cương lĩnh 2011 và Hiến pháp 2013 đã khẳng định, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã có kinh nghiệm để xác định rằng, nhận thức về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ngày hôm nay khác xa so với vai trò chủ đạo của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, không phải cái gì nhà nước cũng lo, không phải cái gì nhà nước cũng làm.

Trong điều kiện hội nhập hiện nay, nhà nước chỉ tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, cơ hội tiếp cận thị trường như nhau cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Nhà nước sẽ tập trung vào đầu tư những ngành và lĩnh vực mà ở thời điểm ban đầu doanh nghiệp tư nhân không có kỹ thuật, không đủ vốn và nguồn nhân lực để tham gia, có nhiều rủi ro trên thị trường. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm tốt về nhà nước tạo lập môi trường mới như trong ngành viễn thông, hay thị trường chứng khoán.

Tại dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vai trò đi trước mở đường của DNNN và kinh tế Nhà nước càng được thể hiện rõ: doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, còn kinh tế nhà nước thông qua việc xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo lập điều kiện gia nhập thị trường như nhau cho mọi thành phần kinh tế, khi các doanh nghiệp gặp khó khăn có thể gây sụp đổ cho nền kinh tế thì kinh tế nhà nước can thiệp bảo đảm sự ổn định của thị trường như việc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo sáp nhập hoặc mua một số tổ chức tín dụng trong thời gian vừa qua.

Hoàng Thị Thơ (39 tuổi), hoangtho@yahoo.com: Tôi thấy so với các công ty điện tử nước ngoài, Hanel hình như đang bị lép vế nhiều. Thưa ông Bình, doanh nghiệp của ông sẽ có những thay đổi gì khi Việt Nam gia nhập TPP để có thể khẳng định được thương hiệu hơn nữa tại thị trường trong nước?

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình: Không phải ra nhập TPP thì doanh nghiệp chúng tôi mới thay đổi. Trong quá trình chuẩn bị gia nhập, chúng tôi đã thay đổi về quản lý, công nghệ, phương thức sản xuất, chiến lược đầu tư kinh doanh.. nhưng cái mà cần phải thay đổi ngay lập tức đó là quản trị doanh nghiệp. Cốt lõi của quản trị doanh nghiệp đó là quản lý con người ( lực lượng lao động), phải xây dựng đội ngũ lao động hùng hậu có chuyên môn và tâm huyết, tôn trọng quy chế, nguyên tắc của doanh nghiệp, trung thành và cống hiến hết mình với doanh nghiệp, chấp nhận sự hưởng thụ từ chính thành quả mình làm ra. Đấy là vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp chúng tôi đang phải làm.

Nguyễn Tiến Nam (35 tuổi), Đà Nẵng: Thưa TS Nguyễn Đức Hưởng, Ngân hàng bưu điện Liên Việt có mắt khắp mọi nơi. Vậy có tới với chương trình xóa đói giảm nghèo không hay chỉ dừng ở khách hàng quen thuộc?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Gắn xã hội trong kinh doanh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Ngân hàng bưu điện Liên Việt và các cổ đông sáng lập. Vì vậy, hoạt động từ thiện xã hội đã được ngân hàng bưu điện Liên Việt và công ty Him Lam thực hiện có hiệu quả trong thời gian vừa qua.

Theo kế hoạch thực hiện đến năm 2020 ngân hàng bưu điện Liên Việt và Him Lam sẽ xây tặng ít nhất mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước 1 trường chuẩn quốc gia. Nhưng tới thời điểm hiện nay đã xây trên 120 trường ở trong cả nước với số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Hoạt động từ thiện của ngân hàng Liên Việt chủ yếu là hướng về con người, cụ thể là xây trường học, tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó và làm rộng khắp cả nước, trao học bổng ở hầu hết các trường đại học lớn.


Mai Trần Dũng (51 tuổi), Nam Định: Thưa bác Cao Sĩ Kiêm, thời buổi ngày nay khoa học, công nghệ quyết định hiệu quả kinh tế- xã hội. Vậy mà doanh nghiệp vừa và nhỏ lấy đâu ra khả năng đầu tư khoa học, công nghệ hiện đại để phát triển? Hay chúng ta trao cơ hội cho nước khác đầu tư phát triển mô hình doanh nghiệp này?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa như phân tích ở trên thì có nhiều thế mạnh về lao động, và nhanh nhậy trong việc chuyển đổi phương hướng sản xuất kinh doanh và thị trường, những ngành mà chúng ta có thế mạnh thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chỉ là một phần, còn phụ thuộc nhiều vào năng lực làm việc, năng lực quản lý, tìm hiểu, phát triển thị trường phù hợp. Với những phân tích đó, mỗi doanh nghiệp tự vươn lên khắc phục những tồn tại và phát huy những thế mạnh một cách mạnh mẽ thì có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường mà không cần phải sử dụng nhiều vốn đầu tư khoa học- công nghệ hiện đại.

Trần Hà Bình (46 tuổi), Nghệ An: Thưa tiến sỹ Hưởng, Doanh nhân chính là cách gọi trân trọng của xã hội đối với những đóng góp của họ. Vậy đâu là nhưng yếu tố hình thành phẩm chất Doanh nhân?

TS Nguyễn Đức Hưởng: Doanh nhân chính là con người cụ thể tham gia hoạt động kinh doanh. Từ doanh nhân tuy rất chung chung nhưng chỉ có ai là doanh nhân được gọi là thành đạt thì mới được dư luận quan tâm, chú ý nhiều.

Như tôi đã nói ở trên, đối với một doanh nhân ngân hàng phải hội đủ 4 chữ "tâm - tín - tài - tầm". Đây là những yếu tố hình thành không chỉ cho doanh nhân ngân hàng mà cho tất cả các doanh nhân.

Là người doanh nhân thực thụ có một yếu tố cấu thành không thể thiếu là: phải biết kinh doanh đem lại lợi nhuận cho mình, cho doanh nghiệp và xã hội, nhưng không được vì mình mà làm hại người khác, bởi thương trường là chiến trường nhưng chiến trường có văn hóa.

Xuân Hải (25 tuổi), Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc: Hôm nay là 13.10 - Ngày doanh nhân Việt Nam, Ông muốn gửi gắm điều gì đến đội ngũ doanh nhân của chúng ta, thưa ông Cao Sỹ Kiêm?

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Nhân dịp kỷ niệm ngày 13.10 - Ngày doanh nhân Việt Nam, chúng tôi rất mong các doanh nghiệp trên cơ sở kết quả đã đóng góp trong thời gian vừa qua trong giai đoạn nền kinh tế trong nước đang hồi phục và những cam kết song phương và đa phương của chúng ta với khu vực và thế giới, mỗi doanh nghiệp và cá nhân sẽ tự đánh giá một cách nghiêm túc ưu khuyết điểm của mình để có kế hoạch chiến lược phát triển một cách mạnh mẽ trong thời gian tới trên cơ sở những yếu tố mới xuất hiện của diễn biến tình hình kinh tế thế giới, khu vực cũng như những điểm mới trong các hiệp định vừa ký đồng thời với việc khai thác mạnh mẽ những giải pháp chỉ đạo cũng như chính sách của Đảng và Chính phủ để phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân mình. Chúc doanh nhân và doanh nghiệp thành công!

ĐBNDO: Trước ngưỡng cửa hội nhập, đặc biệt là sự kiện hoàn tất đàm phán hiệp định lịch sử TPP Việt Nam là thành viên, hơn bao giờ hết yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngang tầm khu vực và thế giới, cả về số lượng và chất lượng đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Để phát triển đội ngũ doanh nhân không chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của doanh nhân mà cần phải có sự cổ vũ, hỗ trợ của cả cộng đồng, của toàn xã hội. Đặc biệt, Về phía Nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy về quản lý nhà nước, trong đó thường xuyên đối thoại giữa doanh nhân và chính quyền để doanh nhân cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện môi trường kinh doanh. Về phía bản thân các doanh nghiệp cần nâng cao chuẩn mực, văn hóa kinh doanh, xây dựng các tiêu chí cụ thể, hình thành đội ngũ doanh nhân có phong cách ứng xử quốc tế, nhưng vẫn giữ được văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Tại cuộc giao lưu này, Báo Đại biểu nhân dân đã nhận được rất nhiều câu hỏi hay, tâm huyết của bạn đọc gửi tới các vị khách mời. Tuy nhiên, thời gian dành cho giao lưu trực tuyến có giới hạn, Báo ĐBND xin trân trọng cám ơn bạn đọc đã quan tâm, gửi câu hỏi giao lưu. Xin hẹn bạn đọc vào lần giao lưu tiếp theo.

Phó chủ nhiệm Nguyễn Đức Kiên: Thay mặt các khách mời, chân thành cảm ơn bạn đọc của Báo ĐBND.