Giao lưu thể thao giữa Văn phòng Chính phủ với 3 Văn phòng Trung ương, Khối Thi đua Bộ, ngành tổng hợp và Tập đoàn VNPT

Ngày 25.7, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945 - 28/8/2020), Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2.9, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội đã diễn ra Giao lưu thể thao giữa VPCP với 3 Văn phòng Trung ương, Khối Thi đua Bộ, ngành tổng hợp và Tập đoàn VNPT