Giáo dục nghề nghiệp:

Làm gì để thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? 

Xem với cỡ chữ
Cần sớm thiết lập cơ sở hạ tầng về thống kê và phân tích thị trường lao động; cơ cấu lại và tăng cường chính sách giáo dục nghề nghiệp đối với số hóa và tự động hóa; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp và chương trình đào tạo; thiết kế lại vai trò và chức năng của hệ thống công - tư; nghiên cứu triển khai mô hình hội đồng kỹ năng ngành… là những khuyến nghị được đưa ra tại Hội thảo báo cáo cuối kỳ dự án giáo dục nghề nghiệp: Thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Viện nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp Hàn Quốc (KRIVET), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Hàn Quốc (KEXIMBANK).
Toàn cảnh Hội thảo

Theo Tiến sĩ Ju thuộc KRIVET - phụ trách Dự án, tuy chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song tới nay, Dự án đã hoàn thành báo cáo kết quả và đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng đóng góp cho sự phát triển giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng nghề tại Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong tiến trình xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động to lớn tới thị trường lao động Việt Nam; làm thay đổi cấu trúc ngành nghề và việc làm và mang tới nhiều ngành nghề mới. Theo đó, dự báo một số ngành nghề, lĩnh vực sẽ có nhu cầu nhân lực tăng lên trong thời gian tới như: Điện, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin, ICT.

Để làm tốt việc dự báo và phát triển những ngành nghề mới, các đại biểu cho rằng, cần sớm thiết lập cơ sở hạ tầng về thống kê và phân tích thị trường lao động. Bên cạnh đó, cơ cấu lại và tăng cường chính sách giáo dục nghề nghiệp đối với số hóa và tự động hóa; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp và chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Tổ chức lại và cải cách về quản lý giáo dục nghề nghiệp, triển khai và thiết kế lại vai trò và chức năng của hệ thống công- tư trong giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các chương trình chuyên sâu và các dự án phục vụ mục đích thay đổi công nghệ,…Đối với những ngành nghề mới xuất hiện và có nhu cầu về nhân lực trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cần nghiên cứu triển khai mô hình hội đồng kỹ năng ngành (SSC- Sector Skills Coucil) đối với những ngành này.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, Việt Nam và Hàn quốc có nhiều điểm tương đồng về hệ thống giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề. Việc triển khai Dự án có ý nghĩa rất quan trọng đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ phê duyệt. Do đó, Phó Tổng cục trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp Hàn Quốc – KRIVET, ngân hàng thế giới WorldBank, ngân hàng KEXIMBANK Hàn Quốc cho sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Đức Kiên