Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh vượt chỉ tiêu tới 700%

- Thứ Năm, 08/02/2024, 14:13 - Chia sẻ

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương. Kết luận cho thấy, trường này tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở nhiều khối ngành; có khối ngành, lĩnh vực tuyển vượt 600-700% chỉ tiêu.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT về việc thanh tra công tác công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương, Đoàn Thanh tra Bộ GD-ĐT đã tiến hành thanh tra, xác minh trực tiếp tại trường. 

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu thông báo

Kết quả thanh tra cho thấy, năm 2020, Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học Khối ngành III (Kinh doanh, Quản lí, Pháp luật) 747 sinh viên/100 chỉ tiêu thông báo - vượt 647 chỉ tiêu, tương đương 647%; Khối ngành VI (Sức khỏe) tuyển sinh 34 sinh viên/30 chỉ tiêu thông báo - tuyển vượt 4 chỉ tiêu, tương đương 13,3%. 

Năm 2021, nhà trường tuyển sinh hệ đại học liên thông vừa làm vừa học là 108 sinh viên/54 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh - vượt 54 chỉ tiêu, tương đương 100%. 

Năm 2022, cũng ở lĩnh vực Sức khỏe hệ vừa làm vừa học, Trường tuyển 536 sinh viên/64 chỉ tiêu - vượt 472 chỉ tiêu, tương đương 737,5%. Bên cạnh đó, có sự mất cân đối trong công tác tuyển sinh giữa trình độ đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học. 

Ở hệ đại học vừa học vừa làm và liên thông vừa học vừa làm, khi kiểm tra xác suất hồ sơ của sinh viên ngành Điều dưỡng nhập học cho thấy, có 1 hồ sơ sinh viên chính quy năm 2021 chưa có bằng tốt nghiệp THPT theo quy định; 3 sinh viên vừa làm vừa học năm 2022 hồ sơ chưa đúng quy định (2 sinh viên trình độ trung cấp có bằng trung cấp loại Trung bình hoặc Trung bình Khá; 1 sinh viên trình độ THPT đạt loại Trung bình).

Ở trình độ thạc sĩ, năm 2021, Trường Đại học Trưng Vương cũng tuyển sinh vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu ở ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ. Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-XPHC ngày 29.12.2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Đại học Trưng Vương về hành vi vi phạm này. 

Kiểm tra xác suất hồ sơ học viên nhập học cho thấy một số hồ sơ chưa đảm bảo quy định như thiếu giấy khai sinh, thiếu sơ yếu lí lịch, thiếu chứng nhận kết quả học tập đại học.

Theo Thanh tra Bộ GD-ĐT, các hành vi tuyển sinh trình độ đại học vừa làm vừa học năm 2020, năm 2021 và năm 2022 vượt chỉ tiêu theo quy định về xác định chỉ tiêu của Trường Đại học Trưng Vương vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 10 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách, Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách công tác tuyển sinh của trường. 

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng khẳng định Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trưng Vương qua các năm 2020, 2021, 2022 đăng tải trên trang điện tử của trường cho thấy việc xây dựng và công bố đề án không đúng hoặc không đầy đủ thông tin. Điều này vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, trong các năm 2021-2022, nhà trường thực hiện xác định chỉ tiêu ở một số khối ngành, lĩnh vực vượt năng lực theo quy định. Điều này vi phạm điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Trường Đại học Trưng Vương vi phạm hàng loạt quy định về tuyển sinh, tổ chức quản lí đào tạo -0
Sinh viên Trường Đại học Trưng Vương trong một giờ học

Nhiều vi phạm trong tổ chức quản lý đào tạo

Về vấn đề tổ chức quản lý đào tạo, theo Thanh tra Bộ GD-ĐT, các chương trình đào tạo của Trường Đại học Trưng Vương chưa được tham khảo, đối sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành đã được kiểm định của các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài theo quy định; chưa có ma trận các môn học hoặc học phần với chuẩn đầu ra, bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được phân bổ và truyền tải đầy đủ thành chuẩn đầu ra của các môn học hoặc học phần theo quy định.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng chưa bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

Đến thời điểm thanh tra, Trường Đại học Trưng Vương chưa thực hiện biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học theo quy định. Hồ sơ của một số sinh viên, học viên trúng tuyển nhập học chưa đủ giấy tờ. Sổ lên lớp không có chữ ký của giảng viên theo quy định; thời khóa biểu một số lớp đại học chưa đủ nội dung; thời khóa biểu một số lớp thạc sĩ chưa đúng quy định.

Tỉ lệ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo chưa bảo đảm theo quy định. Tại thời điểm thanh tra, đội ngũ giảng viên của ngành Thương mại điện tử đào tạo trình độ đại học chưa bảo đảm theo quy định.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các vi phạm của Trường Đại học Trưng Vương, tham mưu Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT ban hành quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (kể cả các hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt).

Nguyễn Liên
#