TP. Hồ Chí Minh đưa kiến thức phòng cháy chữa cháy vào hoạt động ngoại khóa

- Thứ Ba, 19/09/2023, 11:29 - Chia sẻ

Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiên cứu đưa nội dung giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lồng ghép trong chương trình, hoạt động ngoại khóa.

TP. Hồ Chí Minh đưa kiến thức phòng cháy chữa cháy vào hoạt động ngoại khóa  -0
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải bảo đảm tính thiết thực gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa phải đặt tiêu chí bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên là nội dung trọng tâm hàng đầu khi xây dựng chương trình.

Chú ý đến vấn đề thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị, trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung, kinh phí, chương trình.

Công văn cũng nêu rõ, các đơn vị khi triển khai kế hoạch, phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị; phân công rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tại đơn vị để thực hiện có hiệu quả; lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm học sinh cá biệt, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền...

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục; có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm tại đơn vị. Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lồng ghép trong chương trình, hoạt động ngoại khóa của đơn vị, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, bậc học.

Nhật Phương
#