TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất 1.893 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2024-2025

- Thứ Bảy, 15/06/2024, 07:42 - Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa đề xuất kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2024-2025 là 1.893 tỷ đồng. Trong đó, công lập là 1.575 tỷ đồng, ngoài công lập là 318 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất 1.893 tỉ đồng hỗ trợ học phí năm học 2024-2025  -0
Theo Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh, dự toán kinh phí thực hiện chính sách là 1.893 tỷ đồng

Theo tờ trình về chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 36/2023 của HĐND TP. Hồ Chí Minh trong năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau khi lắng nghe ý kiến phản hồi của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và xem xét kỹ các tác động của việc điều chỉnh giảm mức học phí trên nhiều phương diện, Sở nhận định có cả tác động tích cực và tiêu cực.

Về tác động tích cực, cha mẹ học sinh, người học không còn phải chịu ảnh hưởng gánh nặng về việc tăng học phí trong trường hợp ngân sách thành phố không còn hỗ trợ. Tuy nhiên, cũng có tác động tiêu cực là nguồn thu của các cơ sở giáo dục giảm dẫn tới mức tự chủ tài chính giảm, đồng nghĩa mức đầu tư giáo dục trên 1 học sinh giảm, các đơn vị gặp khó khăn trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục cũng như thu nhập của người lao động.

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất 1.893 tỉ đồng hỗ trợ học phí năm học 2024-2025  -0
Mức hỗ trợ học phí

Xuất phát từ các nguyên nhân và nhận định đã nêu, trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy chính sách đặc thù hỗ trợ học phí đã nhận được phản ứng tích cực từ dư luận xã hội trong năm học 2023-2024, xét điều kiện kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh và sự cần thiết nhằm bảo đảm ổn định nguồn lực tài chính của các cơ sở giáo dục cũng như giữ bình ổn mức đầu tư trên học sinh, Sở GD-ĐT báo cáo, đề xuất Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương được tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 36/2023 của HĐND TP. Hồ Chí Minh đối với năm học 2024-2025.

Cụ thể, dự toán kinh phí thực hiện chính sách là 1.893 tỷ đồng. Trong đó, công lập là 1.575 tỷ đồng, THCS là 1.057 tỷ đồng. Ngoài công lập 318 tỷ đồng, THCS là 65 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 5.2024, Sở GD-ĐT đã đề xuất tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí năm học 2024-2025, trong đó đối tượng được áp dụng thu hẹp là học sinh THCS công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THCS trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, hỗ trợ 100% mức học phí áp dụng theo Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh đối với cấp THCS năm học 2024-2025, mức dự kiến 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 1 và 85.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 2. Dự toán kinh phí thực hiện chính sách là 421 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh công lập là 399 tỷ đồng, ngoài công lập là 22 tỷ đồng.

Nhật Phương
#