Ngành Văn học: Đưa điện ảnh, truyền hình, biên kịch... vào giảng dạy

- Thứ Hai, 24/07/2023, 19:52 - Chia sẻ

Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để bắt kịp xu thế hiện đại, Khoa đã đưa các chương trình đào tạo mang tính hướng nghiệp cao như: Dịch văn học; Biên kịch; Điện ảnh; Truyền hình...

Khoa Văn học có truyền thống lâu đời nhất trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Khoa có uy tín hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu văn học, Khoa Văn học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức vững vàng, có tinh thần dân chủ, khoa học, nhân văn về văn học nghệ thuật và Hán Nôm phục vụ cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Ngành Văn học có Mã ngành: QHX23, các tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D04, D78, đươc đào tạo tại Khoa Văn học. Đây là một trong 9 ngành khoa học cơ bản của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đuợc ĐHQGHN đầu tư. 

Để bắt kịp xu thế hiện đại, Khoa không ngừng đưa ra các chương trình đào tạo mang tính hướng nghiệp cao như: Dịch văn học; Biên kịch; Điện ảnh; Truyền hình...

Ngành Văn học: Đưa điện ảnh, truyền hình, biên kịch... vào giảng dạy

- 24/07/2023, 19:52 - Chia sẻ

Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để bắt kịp xu thế hiện đại, Khoa đã đưa các chương trình đào tạo mang tính hướng nghiệp cao như: Dịch văn học; Biên kịch; Điện ảnh; Truyền hình...

Quốc Việt
#